Jste zde

Architektura GSM sítě

GSM sítě pro mobilní telefony jsou dnes pro každého naprostou samozřejmostí. A jak bývá u běžných

věcí naším zvykem, nezajímáme se příliš o to, jak to vlastně funguje. Podívejme se však nyní, co vlastně taková GSM

síť musí obsahovat, aby mohla uspokojit naše požadavky.

GSM síť je rozdělena na 3 hlavní části:

  1. Mobilní stanice (MS) a základnová stanice (BTS) - udržují mezi sebou radiové spojení (900MHz)
  2. Subsystém základnových stanic (BSS)
  3. Síťový a spínací podsystém (NSS) - provádí spojení mezi jednotlivými účastníky a účastníky jiných telekomunikačních sítí.

Blokové schéma sítě GSM

1.) Mobilní stanice (Mobile station MS)

Obsahuje: fullduplexní transceiver, displej, digitální signálový procesor (DSP), smart (SIM) kartu.

SIM karta - obsahuje informace o uživateli, seznam tel. čísel, seznam uložených SMS zpráv, prostě vše co zajistí uživateli přihlášení do GSM sítě. SIM lze použít v jakémkoliv mobilním telefonu, kromě těch které si operátor blokuje pouze na svou síť.

Mobilní telefon je identifikován IMEI (International Mobile Equipment Identity) číslem. SIM karta obsahuje IMSI kód (International Mobile Subscriber Identity), tajný klíč a ostatní uživatelské informace. SIM může být ještě chráněna PIN kódem (Personal Identification Number), který je její základní ochranou. EMEI kód se nejčastěji používá při odcizení mobilního telefonu a to tak, že operátor zapíše tento kód na svůj Black List (seznam kradených telefonů) a pak takový pokus telefonu o přihlášení do sítě skončí neúspěšně. Stejně tak o jde i s IMSI kódem.

2.) Systém základnových stanic (BSS)

Tvoří

  • Základnové stanice (BTS - Base Transceiver Station)
  • Základnová řídící jednotka (BSC - Base Station Controller)

Systém základnových stanic (BSS) řídí pomocí radioreleových spojů jednu nebo více BTS stanic. BSS zajišťuje přidělování radiových kanálů i dynamické přidělování kanálů během komunikace a předávání hovorů mezi BTS v případě že se pohybujete.

BSC vytváří komunikační spojnici mezi MS a MSC a překládá 13kbps hlasový kanál do standardního 64kbps kanálu (PSTN, ISDN).

3.) Síťový podsystém (NSS)

Hlavní komponentou je mobilní spínací ústředna (MSC), která zajišťuje funkci telefonní ústředny.
Základní funkce: registrace v síti, ověřování, lokalizace polohy, směrování hovorů, roaming a spojení mezi pevnou sítí.

Domovský lokační registr (HLR - Home Location Register) - databáze uschovávající všechny informace o účastnících "domovské" oblasti této HLR. Jsou to informace o předplacených službách. Existuje pouze jedna HLR na GSM síť.

Návštěvnický lokační registr (VLR - Visitor Loaction Register) - obsahuje vybrané informace z HLR nezbytné pro řízení hovorů těch mobilních stanic, které se právě pohybují v dané geografické oblasti spravované danou MSC.

Registr mobilních stanic (EIR - Equipment Identity Register) - databáze, která obsahuje seznam všech platných mobilních telefonů celé sítě, kde je každý účastník identifikován pomocí IMEI čísla.

Autentifikační centrum (AuC - Authentification Center) - je chráněná databáze, která obsahuje kopii tajných klíčů, která jsou uložena na SIM kartě a které se používají při přihlášení do sítě.

Hodnocení článku: