Jste zde

Embedded security podle Renesas

Renesas přináší svůj pohled na šest nejvýznamnějších otázek bezpečnosti návrhu embedded zařízení. Odpovědi na otázky nabízí také veteránům vývoje nebo těm, kteří sami sebe nepovažují za experty v oblasti bezpečnosti.

Nový dokument ze srpna 2019 člení pohled na bezpečnost do šesti oblastí. Část Jak zabezpečit zařízení v roce 2019? přináší většinu bodů, které jsme probrali v minulých dílech série. Hned druhá část -  Jak ochránit produkt před záměnou a neautorizovaným kopírováním? – přináší, alespoň pro tuzemské vývojáře ne úplně běžný pohled na ochranu zařízení před kopírováním a klonováním. V této souvislosti zmiňuje zejména kontrolu distribuce firmware ve výrobním procesu pomocí nástroje Renesas Synergy Secure Boot Manager.

V dalších otázkách přináší Renesas vlastní pohled na standardizaci a návrh s využitím platforem a také srovnání řad mikrokontrolérů podle úrovně a jednotlivých typů bezpečnostních algoritmů.

Dokument stojí za pozornost nejen vývojářům, kteří s obvody Renesas pracují. Může být užitečný také pro všechny, kteří si chtějí porovnat přístup jednotlivých výrobců k problematice bezpečnosti a dostupné technologie.

https://www.renesas.com/eu/en/solutions/key-technology/iot-security/iot-security-solutions.html

Hodnocení článku: