Jste zde

Zobrazovače VFD firmy Noritake alternativou pro technologii LCD

Displeje Noritake dokazují, že technologie z minulého století může konkurovat zobrazovačům LCD a LED.
 

Existuje ještě potřeba výroby a používání fluorescenčních zobrazovačů (VFD)? Nabídka firmy Noritake dokazuje, že technologie vyvinutá v polovině minulého století může konkurovat zobrazovačům LCD a LED.

Zobrazovače vyrobené v technologii VFD (ang. Vacuum Fluorescent Display) se poprvé objevily v prodeji koncem 50. let a v následujících dekádách zcela dobyly trh. Jejich dominance se udržela do doby rozšíření technologie LCD. Nyní se využívají stále řidčeji, i když v jistých situacích se jeví jako atraktivnější než zařízení vyrobená novější technologií. 


Na čem je založeno fungování technologie VFD?

Zobrazovač VFD pracuje na principu blízkém kdysi oblíbené obrazovky CRT, přičemž používá značně nižší napájecí napětí. Zobrazovač je ve skutečnosti vakuová elektronka (trioda), která se skládá z katody, anody a mřížky. 


 
Roli katody plní obvykle wolframové vodiče pokryté oxidy kovů alkalických zemin. Pod vlivem protékajícího proudu se katoda rozehřívá a emituje elektrony, které se ve vakuu, které je uvnitř elektronky, pohybuje směrem k elektrodě s kladným potenciálem (anodě). Mezi katodou a anodou se nachází mřížka vyrobená z tenké vrstvy kovu. Svítícím prvkem zobrazovače VFD je anoda pokrytá vrstvou luminoforu. Luminofor je látka uvolňující světlo, tj. která emituje fotony v důsledku bombardování elektrony. Počet elektronů, které dorazí k povrchu anody, je regulován elektrickým potenciálem mřížky. Čím více elektronů dorazí k povrchu anody, tím jasnější světlo anoda emituje. Každá anoda, která odpovídá pixelu, může být nezávisle zapínána a vypínána vhodným řízením napětí mřížky.


Čím se vyznačují zobrazovače VFD firmy Noritake?

Po mnoho let je jedním z předních výrobců zobrazovačů VFD japonská firma Noritake. Bohatý výběr výrobků Noritake nalezneme v katalogu Transfer Multisort Elektronik (TME): počínaje od grafických zobrazovačů (s rozměry od 112x16 po 256x64 pixelů) po alfanumerické (s rozměry od 16x2 po 24x6 znaků).

Obrovským trumfem zobrazovačů Noritake je možnost práce v širokém rozsahu teplot, tj. od -40 °C do +85 °C. S úspěchem se tedy mohou používat v zařízeních určených pro venkovní prostředí, i ve velmi chladném podnebí. Nepochybným usnadněním pro konstruktéry je také vestavěný měnič vysokého napětí, díky kterému mohou být zobrazovače Noritake napájené standardním napětím 5 V. Při návrhu napájecích obvodů je však třeba pamatovat na to, že tato zařízení odebírají dost velký maximální výkon, od jednoho po několik wattů, v závislosti na typu a rozměru zobrazovače. 

Obsluha zobrazovače z pozice mikroprocesoru připomíná komunikaci s typickým zobrazovačem LCD. Alfanumerické zobrazovače jsou vybaveny 8bitovým paralelním rozhraním, grafické zobrazovače mají obvykle několik sériových rozhraní a/nebo paralelních. Některé modely obsluhují komunikaci běžnými standardy SPI a I2C. Všechna zařízení jsou vybavena bohatou sadou povelů, které usnadňují práci se zobrazovačem.

A co je důležité, firma Noritake zajišťuje podporu uživatelům svých výrobků a zpřístupňuje detailní příručky, knihovny softwaru a vzorové programy pro každou z řad zobrazovačů.

Co hovoří ve prospěch zobrazovačů VFD?

  • Mohou pracovat v širokém rozsahu teplot.
  • Ani nízká teplota příliš neovlivňuje jejich funkci.
  • Při ostrém světle zůstává čitelný – mají značně lepší jas a kontrast zobrazovaného obrazu než zobrazovače LCD.

 

S jakými problémy se mohou setkat uživatelé zobrazovačů LCD?

  • Jsou velmi citlivé na změny teploty okolí.
  • Nízké teploty (kolem 0°C a níže) zhoršují jejich jas a zpomalují reakční dobu, což je často viditelné jako rozmazávání tvarů.
  • Vysoké teploty (jaké?) způsobují snížení kontrastu obrazu.
  • Mají omezený zorný úhel, což způsobuje, že se obraz pozorovaný z velkého úhlu stává méně čitelný (to je pozorovatelné zvláště u levnějších modelů). 


Shrnutí

Zobrazovače VFD se používají v mnoha průmyslových řešeních, o to víc, že jsou vhodné pro různé typy zařízení pracující venku při proměnlivé teplotě okolí. Tato zařízení zajišťují čitelnost i při ostrém světle, proto se velmi často používají v automobilovém průmyslu jako informační panely v kabinách vozidel.  Z výše uvedených důvodů, přestože jsou zobrazovače VFD o něco dražší než ty vyráběné technologií LCD, se stále těší velké oblibě. 
Více informací naleznete na internetových stránkách distributora Noritake - firmy Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu).

Hodnocení článku: