Jste zde

FPGA

National Instruments – Více o NI FlexRIO

Přístroje NI FlexRIO se skládají z modulů, obsahujících programovatelná hradlová pole (FPGA), které můžete programovat pomocí NI LabVIEW FPGA Module, a z koncových modulů, které poskytují vysoce výkonné analogové a digitální vstupy a výstupy. Koncové moduly lze měnit a tak definovat HW vstupy a výstupy, dostupné v programovacím prostředí LabVIEW FPGA.