Jste zde

IEPE senzor vibrací s digitálním rozhraním

Analýza vibrací se často používá v prediktivní údržbě. Integrovaný elektronický piezoelektrický (IEPE) senzor je nejběžnějším snímačem vibrací používaný v průmyslovém prostředí. Je propojen s ADC převodníkem integrovaným v MSP432 a má digitální rozhraní IO-Link.

Prediktivní údržba pomáhá včas předvídat selhání stroje. Používá k tomu mnoho metod, zejména analýzu hodnot z různých senzorů mezi něž patří senzory vibrací. Pokud dojde u točivých strojů k mechanickému poškození (například ložiska) dochází k nechtěnému vibrování celého stroje. Na základě analýzy naměřených hodnot, lze posoudit, zda se jedná o drobnou závadu nebo se bude muset stroj odstavit na nějaký čas a provést náročnější opravu.  Například periodické krátkodobé impulzy se širokou šířkou pásma naznačují, že kuličkové ložisko, narazí na stěnu své dráhy při každé otáčce, což je vadné chování. Naopak události s dlouhou dobou trvání a s úzkou šířkou pásma mohou naznačovat, že součásti se navzájem otírají, což nakonec vede k opotřebení, tepelnému zatížení a možnému selhání celého stroje. Aby bylo možné tyto údaje spolehlivě zachytit, musí být senzory vibrací dostatečně robustní, aby sledovaly dané zařízení i přes náhlé otřesy, intenzivní vibrace nebo jiné nečekané události, které se běžně vyskytují v průmyslovém prostředí. 

Tento senzor může být připojen k motoru či čerpadlu a monitorovat jeho stav. Tento ukázkový design znázorňuje implementaci rozhraní IEPE senzoru, které je připojené a napájené přes digitální rozhraní IO-Link.

Butterworthova dolní propust čtvrtého řádu se šířkou pásma 20 kHz je navržena pomocí WEBENCH Filter Designer a implementována pomocí dvoustupňové topologie Sallen-Key. Na obrázeku je výstup WEBENCH pro dané filtrační požadavky. Nízká vstupní impedance filtru určuje použití vstupní vyrovnávací paměti.

 

Referenční návrh TIDA-010045 obsahuje tyto součástky: TLV431, OPA196, CSD18541F5, OPA4171, TL4050C, TLV760, TPS798-Q1, LMZM23600, INA190, TIOL111 a MSP432P401R

Vlastnosti TIDA-010045:

 • 14bitové rozlišení
 • Šířka pásma 0,5Hz až 20 kHz
 • Vzorkovací frekvence 45,454 kHz
 • Používá integrovaný ADC pro MSP432
 • Budící proud 4-mA (pevný proudový zdroj)
 • ± 6 V V AC vstup, 500 kΩ vstupní impedance
 • Detekce přerušení vodiče
 • SNR 84 dB, Zisk -13,8 dB
 • Budící napětí 22 V (minimum)
 • Provozní teplota: -40ºC až 85ºC
 • Rozměry: 70 mm x 22 mm

 

Aplikace

 

Více informací získáte na stránce http://www.ti.com/TIDA-010045

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon schema_complet.pdf291.08 KB
PDF icon system_overview.pdf1.85 MB
Hodnocení článku: