Jste zde

Integrované moduly DC / DC pro snížení EMI

Embeded zařízení obsahují mnoho integrovaných obvodů, které potřebují různé úrovně napájecího napětí. Napájecí zdroj uvnitř zařízení musí tuto poptávku pokrýt, i když to zvyšuje jeho složitost. Navíc se díky tomu stává zdrojem elektromagnetického rušení EMI. Existují ale napájecí moduly, které tuto svými vlastnostmi tyto problémy řeší.

K napájení elektronických zařízeních se často používá DC/DC měnič typu Step-down. Step-down měnič postavený pomocí DC/DC měniče s řídícím integrovaným obvodem a interními nebo externími výkonovými MOSFETy, induktory a kondenzátory je složitý, velký a byl by zdrojem rušení EMI. Lze použít integrované programovatelné Step-down DC/DC moduly s více úrovněmi napětí, které málo vyzařují rušení, generují méně tepla a jejich velikost je mnohem menší. Tento článek se bude věnovat požadavky embedded zařízení na napájecí zdroj a poté představí DC/DC napájecí moduly od Monolithic Power Systems.

Proč embedded zařízení potřebují mnoho napájecích úrovní?

Základnové 5G stanice, které se používají v domácí i průmyslové automatizaci, autonomních vozidlech či zdravotnictví, obvykle vyžadují vstupní zdroj o velikosti 48V, který je posléze snížen pomocí DC/DC měniče na hodnotu 24V nebo 12V. Poté se z tohoto napětí vytváří napěťové úrovně od 3,3V do 0,8V k napájení ASIC, FPGA , DSP a další obvodů pro zpracování signálů. Tyto úrovně jsou často spouštěny a vypínány dle potřeby, a to ještě více komplikuje složitost napájecího zdroje. CPU samo o sobě není schopna splnit požadavky na zpracování signálu, a proto je nutné využít akcelerační karty s FPGA. Tím se zvyšují požadavky na napájecí zdroj (obrázek 1):

 • Offset výstupního napětí: Odchylka výstupního napětí musí být menší než ± 3% a v návrhu by měla být ponechána dostatečná rezerva. Optimalizací řídicí smyčky pro zvýšení šířky pásma a zajištění její stability by měl být oddělovací kondenzátor pečlivě vybrán.
 • Synchronizovaný náběh: Náběh všech napěťových úrovní musí být u všech úrovní stejné.
 • Zvlnění výstupního napětí: V ustáleném stavu musí být zvlnění výstupního napětí na všech úrovních (kromě analogové napěťové úrovně) maximálně 10 mV.
 • Časování: FPGA musí během spouštění a vypínání splňovat specifické požadavky na časování.

 

Obrázek 1: Výkonnost procesoru na kartách akcelerátoru se zvyšuje, a tím i její velikost. Na napájecí zdroj tak zbývá jen malý prostor. (Zdroj obrázku: Monolithic Power Systems)

Procesory vyžadují více proudu a energie, protože nároky na zpracování dat jsou stále větší. Nároky na rychlý výpočet s plovoucí desetinnou čárkou u karet akcelerátoru se také zvyšuje. Pro akcelerační karty se obvykle používá slot PCIe, takže velikost desky je daná. Zvyšující se požadovaný výkon proseru se odrazí v jeho větší velikosti a na napájecí zdroj zbyde jen malý prostor.

Výběr integrovaného napájecího zdroje

Napájecí zdroj postavený pomocí diskrétních součástek je složitý a časově náročný na doladění všech detailů. Problém bývá rozložení a umístění komponent filtrů, aby se snížilo vyzařované rušení EMI způsobené spínacími proudy v měniči a induktoru (obrázek 2).

Obrázek 2: Diskrétní řešení Step-down  DC / DC měniče obsahuje mnoho zdrojů EMI, které se musí ošetřit. (Zdroj obrázku: Monolithic Power Systems)

DC/DC měnič generuje vedené emise EMI prostřednictvím magnetického pole z proudové smyčky vytvořené mezi spínacím tranzistorem MOSFET a vstupním kondenzátorem připojeným k zemi. Rovněž se generuje rušení z elektrického pole ze spínacího tranzistoru MOSFET připojeného k induktoru, který má vysoké dV / dt. Sám induktor je zdrojem elektromagnetického rušení. Nesprávně navržený design často vede k časově náročným laboratorním testům EMI a několika vývojovým cyklům, a to znamená zvýšení nákladů na celý vývoj.

Napájecí zdroje se čtyřmi úrovněmi pro napájení ASIC nebo FPGA řešen pomocí diskrétních součástek může zabírat plochu až 1220 mm2 (obrázek 3). Pokud se použije integrovaný obvod pro řízení spotřeby PMIC, lze dosáhnout plochy okolo 350 mm2. Pokud ale zvolíme samostatný čtyř výstupový převodník DC/DC dosáhneme obsazené plochy jen 121 mm2 a zároveň dojde ke zjednodušení designu a zrychlení celého vývoje zařízení. Pokroky v polovodičových technologiích a konstrukci znamenají, že nejnovější generace DC/DC modulů dosahují vysokého výkonu, vysoké účinnosti, malé velikosti a velmi malého rušení EMI.

Obrázek 3: Použitím integrovaného DC/DC modulu se může ušetřit až 90% prostoru na desce ve srovnání s diskrétním řešením. (Zdroj obrázku: Monolithic Power Systems)

Nová konstrukční technika flip-chip a mesh-connect umožňuje umístit integrovaný obvod, induktor a ostatní pasivní prvky přímo na vodící rám bez přídavných spojů nebo další interní desky (obrázek 4). Krátké délky spojů a přímé připojení k pasivním součástkám se dosáhne nízká indukčnost, a tím dochází ke snížení rušení EMI.

Obrázek 4: Nová konstrukce využívající vodící rám pro propojení jednotlivých součástek snižuje EMI, snadno se celý obvod řídí, odvod tepla je jednodušší a dochází ke zmenšení celkové velikosti. (Zdroj obrázku: Monolithic Power Systems)

Pouzdro land grid array (LGA), které se umisťuje přímo na desku se dosáhne mnohem nižšího vyzařování EMI než pouzdro single-in-line package (SIP).

Programovatelné integrované moduly DC / DC se čtyřmi výstupy

Jedním z integrovaných DC/DC modulů je MPM54304 (obrázek 5). MPM54304 má v sobě integrované čtyři vysoce účinné převodníky DC/DC, induktory a logické rozhraní. Při rozsahu vstupního napětí 4V až 16V voltů jsou hodnoty výstupního napětí v rozmezí od 0,55V do 7V. Čtyři výstupy jsou schopny dodávat proudy 3 A, 3 A, 2 A a 2 A. Dva 3 A výstupy a dva 2A výstupy mohou být paralelně uspořádány tak, aby poskytovaly 6 A nebo 4A výstup. Je dobré mít na paměti, že maximální výstupní proud v paralelním režimu je omezen celkovým ztrátovým výkonem. Tímto způsobem lze dosáhnout několika výstupních konfigurací:

 • 3 A, 3 A, 2 A, 2 A
 • 3 a, 3 A, 4 A
 • 6 A, 2 A, 2 A
 • 6 A, 4 A

Obrázek 5: MPM54304 je kompletní modul pro správu napájení se čtyřmi výstupy a se vstupním napětím 4 V až 16 V. (Zdroj obrázku: Monolithic Power Systems)

MPM54304 obsahuje funkci sekvenčního spouštění a vypínání. Tuto sekvenci lze předem naprogramovat pomocí programovatelné e-pojistky (MTP) nebo prostřednictvím sběrnice I2C.

Fixní frekvence zapnutí (constant on time - COT) poskytuje rychlou odezvu. Výchozí spínací frekvence 1,5 MHz výrazně snižuje velikost externího kondenzátoru. Spínací hodiny jsou během provozu v režimu nepřetržitého proudu (CCM) blokovány a fázově posunuty z buck 1 do buck 4. Mezi ochranné funkce patří podpěťové blokování (UVLO), nadproudová ochrana (OCP) a vypnutí při překročení určité teploty. MPM54304 vyžaduje minimální počet externích komponent a je dodáván v pouzdře LGA o velikosti 7 mm x 7 mm x 2 mm (obrázek 6). Nízký profil pouzdra LGA je vhodný pro umístění na zadní straně desky nebo přímo pod chladičem.

Obrázek 6: Pouzdro LGA MPM54304 poskytuje kompaktní nízkoprofilové řešení s nízkým EMI (zdroj obrázku: Monolithic Power Systems)

Zásady pro návrh napájecího zdroje

MPM54304 má vývody podél okraje, a to usnadňuje rozložení a zjednodušuje design desky. Celé řešení napájecího zdroje je malé a vyžaduje pouze pět externích komponent. Pouzdro LGA umožňuje využít zemní rovinu pod čipem, která pomáhá uzavřít smyčky vířivých proudů, a tím snížit EMI. Tento Step-down měnič vyžaduje kondenzátor na vstupním napájení. Doporučuje se používat kondenzátory s nízkou hodnotou ESR. Keramické kondenzátory s dielektrikem X5R nebo X7R se doporučují kvůli jejich nízkým ESR a nízkým teplotním koeficientům. Pro většinu aplikací stačí kondenzátor s kapacitou 22 µF.

Efektivní rozložení desky je zásadním faktorem pro stabilní provoz MPM54304. K dosažení lepšího odvodu tepla se doporučuje použít čtyřvrstvou desku (obrázek 7). Pro dosažení nejlepší účinnosti je dobré dodržovat tyto zásady:

 • Napájecí smyčka by měla být co nejmenší
 • K připojení přímo k PGND použít velkou zemnící rovinu. Pokud je spodní vrstva zároveň zemní rovinou, je vhodné použít prokovy poblíž PGND.
 • Vysokonapěťové cesty na GND a VIN by měly být krátké, přímé a široké
 • Umístění keramického kondenzátoru na vstup co nejblíže k čipu
 • Umístění kondenzátoru k pinům VCC a DNG co nejblíže k čipu
 • VIN, VOUT a GND přivést k velké měděné ploše, aby se zlepšil tepelný odvod a zajistila se dlouhodobá spolehlivost
 • Oddělení vstupní oblasti GND od ostatních oblastí GND v horní vrstvě a spojení těchto vrstev ve vnitřních vrstvách
 • Pomocí několika prokovů připojení napájecích rovin k vnitřním vrstvám

Obrázek 7: Při použití modulu MPM54304 se doporučuje využít čtyřvrstvé desky. (Zdroj obrázku: Monolithic Power Systems)

Závěr

Dnešní elektronika je plná komponent, které potřebují několik úrovní napětí. Prostor pro napájecí zdroj je omezený, a tak je vhodné použít integrovaný Step-down měnič, který zjednodušuje celý design a snižuje rušení EMI. Tyto obvody jsou malé a mají i lepší odvod tepla. Tím není nutné použití velkých chladičů.

Článek vyšel v originále na webu DigiKey.com, autorem je Jeff Shepard.

Hodnocení článku: