Jste zde

Jak navrhnout odporové měření proudu

Příručka Mouser Electronics shrnuje teorii a mikroweb shrnuje vazby na komponenty Vishay a Microchip, na kterých lze návrh postavit.

Měření proudu je klíčovou záležitostí pro řízení pohonů a napájecí zdroje s vysokou účinností. Požadavky na přesnost řízení rostou a spolu s nimi i požadavky na rychlost a přesnost měření. Pro jejich splnění je nutné využít přesné a stabilní rezistory, kontroléry a zesilovače, které těmto požadavkům vyhoví. Spojení portfolia pasivů od Vishay s aktivními součástkami od Microchipu nabízí návod, jak aplikaci sestavit. Výběr součástek pro měřící smyčku zohledňuje preferovanou topologii měření před nebo za zátěží.

Díky tomu, že moderní shunt rezistory vykazují vysokou přesnost a stabilitu při velmi nízkých hodnotách vložené rezistance (v řádu 0.003 až 0,0003 ohmu), stává se jednoduché odporové měření konkurencí pro nepoměrně dražší a složitější zařízení, využívající Hallova jevu nebo indukčního měření.     

https://eng.info.mouser.com/microchip-vishay-currentsense.

Hodnocení článku: