Jste zde

Jak rozumět snížení zatížitelnosti produktů TRACO

Titulní strana katalogového listu DC/DC měniče často uvádí elektrický výkon, který ve skutečnosti produkt nedokáže do systému dodat. Tohle je typické pro výstupní výkon při maximální teplotě okolí.

Podívejte se například na titulní stranu DC/DC měniče TEN 8-2411WI. Uvidíte tam 8W a rozsah pracovních teplot –40 až 85°C. Pokud nebudete číst dále, budete věřit, že měnič je schopný dodat 8W při teplotě okolí 85°C. 

Ovšem když budete pokračovat ve čtení zjistíte, že pro teploty okolí vyšší než 70 °C musíte snížit zátěž měniče o 3%/Kelvin. Maximální dovolená zátěž při 85° bude 100-(85-70)*3=55% plné zátěže=4,4W. 

Když začnete s teplotními testy, napadne Vás přirozená otázka – v kterém bodě bych měl měřit teplotu okolí? Naneštěstí katalogový list nebo aplikační poznámka Vám nepomohou. Kromě toho existuje mnoho nejasností o tom, kde měřit teplotu okolí. Pro více informací si prosím pročtěte článek What is ambient temperature, anyway, and why does it matter? 

Společnost TRACO si uvědomuje tuto situaci, proto aktualizuje katalogové listy, aby bylo všechno jasné. Do té doby, než dokončí svoji práci, s Vámi sdílíme informace z technické podpory společnosti TRACO.

Teplota okolí

Pro měření teploty okolí DC/DC měniče je doporučeno měřit ve vzdálenosti 2cm od měniče při nejhorších podmínkách tak dlouho, dokud teplota nepřestane stoupat. Je důležité měřit teplotu uvnitř finálního výrobku, protože ostatní komponenty, které produkují teplo: kryt, propojovací kabely, konektory a jiné mechanické součásti uvnitř krytu ovlivňují teplotu kolem DC/DC měniče. 

Maximální teplota pouzdra měniče také nesmí být překročena. Aplikační poznámka definuje, kde je potřeba měřit teplotu pouzdra. Pokud není místo specifikováno, měřte ve středu horní strany měniče. 

Čím bude rozdíl mezi naměřenými a maximálními dovolenými teplotami vyšší, tím bude předpokládaná životnost měniče delší.

Proč snižovat zatížení výstupu?

Každá součástka použitá v DC/DC měniči má svoji dobu života, spolehlivost a teplotní limity. Pro polovodičové součástky (FET, IO a jiné) většina výrobců specifikuje maximální teplotu přechodu T_jmax = 150°C. Přímé měření T_j není možné, proto výrobci vyvinuli postup, který odhaduje T_j podle teploty pouzdra a vývodů. 

Pro optočleny výrobci většinou specifikují maximální teplotu pouzdra T_c=100-110°C. Teplota magnetických jader bývá omezena na T_body=125°C. Teplota povrchu desek plošných spojů je omezena typicky na T_surface=120-130°C. 

Aby byl DC/DC měnič dlouhodobě spolehlivý, výrobci si nechávají určitou rezervu a nezatěžují komponenty až do jejich limitů. Typické teploty jsou T_j=125°C, T_case=100°C, T_body=120°C, T_surface=120°C, pro více informací se podívejte například na článek Thermal Characterization Process for Open-Frame Board-Mounted Power Modules

Spoločnosť TRACO obyčejně udává lineární koeficient pro snížení zátěže, například 3%/Kelvin. Aplikační poznámka uvádí též křivky snížení zátěže v závislosti na rychlosti proudění vzduchu. Je přirozené, že intenzivnější proudění poskytne lepší chlazení. Rychlost vzduchu se většinou udává v jednotkách LFM (Linear Feet per Minute). Vynásobením plochou, přes kterou proudí vzduch, můžeme určit objem vzduchu za jednotku času, který proudí přes tuto plochu. Objemový tok je obyčejně měřen v CFM (Cubic Feet per Minute).

Download a odkazy:

Hodnocení článku: