Jste zde

Jak se bránit riziku padělků polovodičů

Rizika spojená s padělky nelze nikdy zcela eliminovat dodatečným testováním Použití padělků vystavuje zákazníka rizikům zmetkovitosti, přepracování, nespolehlivosti v provozu i soudním sporům.

Padělané polovodiče jsou všudypřítomnou hrozbou pro bezpečnost a spolehlivost elektronických zařízení, zejména v době přidělování nebo nedostatku dílů, jejichž výroba byla ukončena. Získávání komponent neoprávněnými nezávislými kanály se slibem rychlejší dodávky nebo lepší ceny představuje riziko padělků, potenciální poškození koncových zařízení zákazníků, ohrožuje bezpečnost koncových uživatelů a ohrožuje pověst zákazníka. Opakovaně se to prokázalo při incidentech, kdy používání padělaných zařízení vedlo k vysokým pokutám pro společnosti a odpovědné zaměstnance.Rizika spojená s padělky nelze nikdy zcela eliminovat dodatečným testováním a testovací procesy třetích stran nemohou zaručit kvalitu. Závažná omezení procesů třetích stran vystavují zákazníka dalšímu zmetkovitosti, přepracování, nespolehlivosti v provozu a soudním sporům.

Rizika padělaných polovodičů však lze eliminovat dodržováním základních zásad posuzování zdrojů. Existují plně autorizovaní partneři, kteří podporují zákazníky během aktivního nedostatku a jejich potřeby zastaralých polovodičů, v některých případech 30 let po původním ukončení výroby. Autorizovaní partneři jsou první linií obrany proti padělatelům.
Co je to padělaný výrobek a jak se dostane do dodavatelského řetězce? Jak se identifikují padělané polovodiče? Přečtěte whiepaperi Rochester Electronics o tom, jak bojovat proti rizikům padělků polovodičů. Whitepare je k dispozici zdarma ke stažení na adrese:

https://rocelec.widen.net/s/rjhlsv89kl/combating-semiconductor-counterfeits-white-paper

V roce 2006 zahájila Rochester Electronics komplexní osvětovou kampaň proti padělání s partnery výrobců originálních komponent (OCM), aby odhalila padělané a nekvalitní produkty v dodavatelském řetězci. V Rochesteru se konalo sympozium s našimi partnery OCM s cílem zvýšit povědomí o tomto kritickém riziku, kterého se zúčastnili zástupci naší zákaznické základny, odborníci z oboru a vládní úředníci. Rochester inicioval vytvoření pracovní skupiny pro boj proti padělání Asociace polovodičového průmyslu a je aktivním účastníkem propagace osvědčených postupů při zadávání veřejných zakázek v boji proti padělaným a nekvalitním výrobkům ve spolupráci s celní a pohraniční ochranou, ministerstvem spravedlnosti a dalšími právnickými osobami.

www.rocelec.com

Hodnocení článku: