Jste zde

Jeden čip a jeden pár stačí pro 10 Mbps na víc než jeden kilometr

Nový Ethernet PHY čip DP83TD510E od TI obslouží datový přenos při 10 Mbps až na vzdálenost 1,7 km, to je o 1,5 kilometru více, než 200m, požadovaných specifikací (IEEE) 802.3cg 10BASE-T1L.

Širší pásmo a delší dosah jsou požadavky ve všech oborech, kterých se datová komunikace dotýká. Průmysl i automatizace budov potřebují pro řadu aplikací, kritických pro bezpečnost, relativně široké pásmo a zároveň vysokou úroveň zabezpečení přenosu, které jim může nabídnout právě Ethernet. Přitom naráží na známé nedostatky Ethernetu a to rostoucí objem kabeláže, s ní související prostorové uspořádání a náklady na pořízení a údržbu.

Pro řešení těchto potřeb vznikla specifikace 802.3cg 10BASE-T1L pro jednopárový Ethernet s dosahem 200m. Moderní technologie ovšem ukazuje, že ani větší vzdálenost není nereálná, protože nový čip DP83TD510E slibuje dosah až 1,7 km. Ethernet se tak vrací do hry u IoT a IIoT aplikací, kde umožňuje propojit jednotlivé nody, síťové uzly a edge procesy s využitím jediného a bezpečného standardu.
To je výhoda ve srovnání s low-cost IoT systémy, které často řeší přenos s využitím několika různých standardů. Ty sice přenesou požadovaná data, problémem je ale latence, nemožnost plně duplexního provozu, nedostatečné zabezpečení nebo nemožnost současně provádět přenos dat a management zařízení. Zmíněné problémy přitom ohrožují funkčnost celého spektra aplikací od HVAC přes zabezpečení vstupu a pohybu osob, obsluhu výtahů až po požární systémy.

www.ti.com/DP83TD510E-pr
How 10BASE-T1L single-pair Ethernet brings the network edge closer with fewer cables
Leveraging Single-Pair Ethernet in Building Automation

Hodnocení článku: