Jste zde

Inteligentní budova je jako dobrý orchestr. Nestačí jen skvělí hráči

Budova skýtá citlivý přístup k estetice a architektuře, pohodlí, komfortu, bezpečí, inteligentnímu prostředí, je produktivní, energeticky úsporná a ekologicky přijatelná.
Odráží vnější i vnitřní inteligenci, architekturu a také důmyslnost konstrukcí a použitých materiálů – to vše podpořené psychologickými a zdravotními aspekty. Nová kniha nakladatelství a internetového knihkupectví BEN - technická literatura (www.ben.cz, zdroj) s názvem Inteligentní budovy, autor Garlík Bohumír, má za cíl rozvinout na svých 360 stranách aktuální téma.
 
Inteligentní budovy by měly být trvalé, zdravé, technologicky na výši, měly by splňovat potřeby svých obyvatelů i podnikání a být flexibilní a přizpůsobitelné požadovaným změnám, měly by odrážet svůj vybudovaný systém ve tvorbě kvalitního vnitřního a vnějšího prostředí při splnění ekologických a efektivních hodnot. To znamená, že návrh, konstrukce, technické vybavení i správa budov by si měly být co do důležitosti rovny.
 

 

Mnoho systémů od mnoha lidí

 
Vztah mezi budovami a lidmi může uspokojivě fungovat pouze tehdy, jestliže existuje integrace mezi všemi těmito systémy a mozky, jež je navrhovaly. Výběr skvělých hráčů ještě nezaručuje dobrý orchestr nebo úspěšný fotbalový tým. Systémové myšlení je nezbytné při navrhování a řízení budov spolu s talentem, jenž tvoří, inovuje, a přesto zůstává praktické a je vždy orientované na maximální jednoduchost.
 
Toto vše vyžaduje nejenom technickou schopnost, ale navíc schopnost dobré interpretace, okořeněnou představivostí a dokonce intuicí. Nakonec, budovy tvoří naši architektonickou krajinu, a tyto budovy, i prostředí, jež vytvářejí, by měly povznášet duši a náladu lidí uvnitř, jakož i těch, co jen prochází okolo.


 

Stručný obsah knihy Inteligentní budovy

 
  • Úvod - proč knihu číst
  • Inteligentní budovy a udržitelná výstavba
  • Inteligence inteligentních budov
  • Obnovitelné zdroje energie v inherenci s inteligentní budovou
  • Návrh inteligentní budovy
  • Facility Management
 
Hodnocení článku: