Jste zde

Kondenzátory ze skupiny OS-CON značky Panasonic

Spolehlivé a účinné hliníkové polymerové komponenty mají řadu výhod, díky kterým jsou reálnou alternativou k tradičním elektrolytickým polymerovým kondenzátorům, a vzhledem ke svým kompaktním rozměrům take  ke keramickým kondenzátorům.

Ve snaze o miniaturizaci a zlepšení výkonu elektronických zařízení, zejména jejich napájecích obvodů, hledají výrobci neustále nové, efektivnější a kompaktnější elektronické součástky. V této oblasti byla největší výzvou miniaturizace kondenzátorů, které nejenže plní řadu funkcí téměř v každém obvodu, ale jsou také – vzhledem ke své konstrukci a principu činnosti – komponenty náchylnými k poruchám. Přitom poškození kondenzátoru může zůstat bez povšimnutí a zároveň vést například k omezení přenosové rychlosti v mikroprocesorových systémech, a dokonce i v síťové infrastruktuře (i když se porouchal jeden oddělovací kondenzátor).

Jedním ze světových lídrů ve výrobě elektronických součástek zůstává po desetiletí značka Panasonic. Jako výrobce průmyslových i spotřebních zařízení a komponentů používaných v jejich obvodech si je společnost dobře vědoma požadavků na moderní pasivní prvky – a snaží se zavádět na trh inovativní řešení. Jedním z nich je technologie výroby hliníkových polymerových kondenzátorů. Mají řadu výhod, díky kterým jsou reálnou alternativou k tradičním elektrolytickým polymerovým kondenzátorům, a vzhledem ke svým kompaktním rozměrům, i keramickým kondenzátorům. V nabídce Panasonic jsou prvky seskupeny pod názvem OS-CON – zatímco v katalogu TME najdete široký výběr těchto produktů. Doporučujeme všem, kdo o to mají zájem, aby se s touto nabídkou seznámili. Níže uvádíme výhody a průřezové charakteristiky dostupných výrobků.

Výhody řady OS-CON

Kondenzátory vyrobené v hliníkové polymerové technologií mají řadu výhod a mohou pracovat v různých obvodech. Níže uvádíme základní přednosti produktů řady OS-COM. Charakteristiky jednotlivých typů jsou uvedeny v další části.

Charakteristika Low-ESR

Použití polymeru umožňuje kondenzátorům OS-CON dosáhnout specifikace low ESR. Díky nízké impedanci se vyznačují dobrou tolerancí vůči zvlnění proudů (ripple current) a adaptací pro provoz ve vysokofrekvenčních obvodech. Osvědčí se jak v systémech pulzních napájecích zdrojů, tak i jako prvky mikroprocesorů a mikrokontrolérů v průmyslové a spotřební elektronice. Navíc díky svým kompaktním rozměrům umožňují miniaturizaci PCB, což umožňuje konstrukci pohodlných síťových nabíječek a složitých obvodů dodávajících různá napětí (např. v zařízeních spotřební elektroniky). Nízká impedance se přímo promítá do omezeného ohřevu kondenzátorů během provozu.

Shoda s normou Pb-free a směrnicí RoHS

Z důvodu ochrany zdraví uživatelů elektronických zařízení (ale také dělníků v továrnách a servisních techniků), jakož i z důvodu ochrany životního prostředí, se montáž komponentů pomocí bezolovnatých pojiv stala celosvětovým standardem. Odstranění olova ze slitin používaných v průmyslu vyžaduje použití vyšších teplot pájení ve výrobním procesu. Kondenzátory bohužel patří ke komponentům, které jsou citlivé na tepelné podmínky, a to nejen během provozu. Nicméně technologie OS-CON umožňuje výrobu komponentů přizpůsobených pro strojní montáž. Tyto kondenzátory nejenže lze instalovat pomocí bezolovnatých pojiv, ale také neobsahují olovo (charakteristika Pb Free) ani jiné škodlivé látky, čímž splňují požadavky směrnice RoHS.

Dlouhá životnost a vysoká tepelná tolerance

Ve srovnání s elektrolytickými prvky se srovnatelnými parametry se kondenzátory OS-CON vyznačují velmi dlouhou životností. Tato záleží na konkrétní řadě, ale Panasonic dodává komponenty, které zajišťují bezporuchový provoz v extrémních tepelných podmínkách (105 °C) až do 20000 hodin. Základní nabídka TME (dostupná přímo ze skladů) zahrnuje prvky s životností 5000 hodin, např. řady SEPC nebo SVPF. To umožňuje konstrukci elektronických zařízení vyznačujících se vysokou spolehlivostí – což je obzvlášť důležité v případě napájecích obvodů, kde poškození kondenzátoru může vést k poruše celého zařízení. Pozornost je zde třeba věnovat také výše uvedené tepelné toleranci, která pro komponenty OS-CON se může pohybovat v rozmezí - 55 ... 105 °C, a dokonce - 55 ... 125 °C. Díky tomu lze produkty Panasonic používat v náročných aplikacích, a to nejen vysokofrekvenčních a vysokoproudých obvodech, ale také v zařízeních provozovaných v náročných podmínkách prostředí.

Široký výběr kapacit

Další výhodou produktů OS-CON je dostupnost široké škály kapacit. Kondenzátory jsou k dispozici ve variantách od 3,3 μF do 2700 μF, které uspokojí potřeby většiny obvodů. Zde je třeba zdůraznit, že prvky pro povrchovou montáž (SMD) jsou k dispozici z katalogu TME téměř ve všech těchto kapacitách (3,3... 1500 μF). Díky tomu je možné konstruovat systémy s vysokými elektrickými požadavky, aniž by bylo nutné implementovat průchozí komponenty (THT). Ty jsou k dispozici v našem sortimentu v kapacitách od 6,8 μF výše.

Vysoké napětí a vysoká spolehlivost

Nakonec je třeba poznamenat, že hliníková polymerová technologie umožňuje získat kondenzátory přizpůsobené vysokému provoznímu napětí (až 100 V). Většina produktů Panasonic bude splňovat parametry aplikací, jako jsou například DC/DC měniče používané v napájecích systémech osobních počítačů i serverů, stejně jako elektrické charakteristiky panelů podsvícení LCD displejů (zařízení spotřební elektroniky), zdravotnického vybavení a systémů používaných v automobilovém průmyslu.

Nabídka TME

Nabídka OS-CON prvků firmy Panasonic v katalogu TME zahrnuje více než 20 řad. Většina z nich má svou vlastní specializaci nebo specifické rozlišovací znaky. Například řady SXE, SEF a SEK jsou vysokonapěťové kondenzátory určené především pro průmyslová zařízení, ale i ve zdravotnictví. SVPC, SVPE jsou řady komponentů určených pro DC/DC měniče; zatímco SVPG, SEPG tolerují velké zvlnění proudů a vyznačují se mimořádně nízkou impedancí, jejich zamýšleným použitím jsou prvky teleinformatické infrastruktury. Níže uvádíme průřezovou charakteristiku prvků OS-CON. Mějte na paměti, že parametry jsou uvedeny v rámci naší nabídky. Konkrétní specifikace bude záviset na vybraném modelu kondenzátoru.

Kondenzátory OS-CON THT

25SEPF180

Vývody kondenzátorů jsou rozmístěny v metrickém rastru.

 

Charakteristika

Provozní napětí

od 2 V do 100 V DC

Kapacita

od 6,8 µF do 2700 µF

Impedance

od 5 mΩ do 100 mΩ

Provozní proud

od 340 mA do 7,2 A

Rozměry tělesa

od Ø 5×9 mm do Ø 10×13 mm

Rozteč vývodů

2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm nebo 5 mm

Životnost

až 5000 h

Tolerance

±20 %

 

Kondenzátory OS-CON SMD

 

Charakteristika

Provozní napětí

od 2,5 V do 100 V DC

Kapacita

od 3,3 µF do 1500 µF

Impedance

od 8 mΩ do 260 mΩ

Rozměry tělesa

od Ø 4×5,4 mm do Ø 10×12,7 mm

Životnost

až 5000 h

Tolerance

±20 %

10SVP150MX

Kondenzátory SMD jsou dostupné ve standardních miniaturních formátech.

 Článek byl vydáv origonále na webu TME.eu: https://www.tme.eu/cz/news/about-product/page/43656/hlinikove-polymerove-kondenzatory-os-con/ 
Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Hodnocení článku: