Jste zde

Funkci mikrokontroléru přeberou jiní. Protože ušetří, říkají si nano

Ještě menší baterie anebo raději žádné. Současné trendy v napájení přichází podpořit dva malé vnější obvody se základní funkcí nízkopříkonového timeru a několika bonusy k tomu. Filosofie je přitom jednoduchá: může – li mikrokontrolér spát, bude mu tak lépe.
Společnost Texas Instruments představila dvojici externích časovačů s možností nastavení, které přichází s jasným cílem: výrazně snížit proudový odběr systému v pohotovostním režimu standby. Integrovaný obvod TPL5000 s watchdog timerem (Nano Power Programmable Timer with Watchdog Functionality) a také jeho příbuzný s obdobnou funkcí, nikoli však zcela ekvivalentní – TPL5100 s budičem spínacího unipolárního tranzistoru MOS (Nano Power Programmable Timer with Power Gating Functionality), vykazují proudový odběr jen 30 nA. Svou činností přitom nahrazují interní timer mikrokontroléru a umožňují tak MCU setrvávat v režimu spánku s nízkou vlastní spotřebou a dále tak šetřit drahocennou energii – ať již z titulu „vyřazení“ mikrokontroléru či ve srovnání s dalšími obvody svého druhu.
 
 
Nano timery, tak jak je v TI slibně označují, cílí na celou řadu aplikací napájených z baterie, příp. využívajících tolik oblíbené energie z okolního prostředí: kouřová čidla, detektory CO, „inteligentní“ cenovky, systémy pro signalizaci obsazení, bezpečnostní kamery, dveřní zámky, bezdrátové senzory, záznamníky dat apod.
 
Ve všech těchto aplikacích zůstává hlavní systém po většinu svého času ve spánkovém režimu nebo módu power-down, takže vlastní spotřeba interního časovače MCU zde bude pochopitelně hrát významnou úlohu. Vzhledem k tomu, že mohou struktury TPL5000 a TPL5100 ve srovnání s timerem konkrétního mikrokontroléru odebírat výrazně nižší proudy, dokáží zároveň přispět i k citelnému prodloužení „životaschopnosti“ celého zařízení a to i v případě, že vývojáři použijí menší a cenově dostupnější baterie.
 
 
Pokud jde o „programovatelnost“ časového intervalu, v případě obvodů TPL5000, použitých např. v požárních čidlech, nastavíme prodlevu mezi 1 až 64 vteřinami. Máme – li co do činění se sběrem energie z okolí, bezdrátovými uzly či záznamníky dat, kdy ke změně naměřených údajů dochází mnohem pomaleji, můžeme využít služeb druhého z obvodů a volit z vhodného intervalu mezi 16 až 1 024 vteřinami.
 

 
Některé standardy (EN50271) vyžadují z hlediska bezpečnosti implementaci watchdogu. Struktura TPL5000 pak bude tuto funkci nabízet, aniž by přitom dodatečně navyšovala „výkonový rozpočet“. Prostřednictvím číslicového vstupu power-good může rovněž monitorovat integrovaný obvod pro řízení napájení (baterie) a resetovat v případě potřeby mikrokontrolér.

 

Dostupnost a cena:

 
Obvody TPL5000 a TPL5100 jsou k dispozici v 10pinovém provedení pouzder typu VSSOP o rozměrech 3 mm x 5 mm. Při odběru 1 000 ks zaplatíme za jeden timer $0.60.
 

 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: