Jste zde

Měření a výpočet spotřeby IoT zařízení prakticky

Praktické tipy pro analýzu reálné spotřeby zařízení v různých provozních stavech přineslo video Roberta Ferance, spolu s ním přednáší Andrea Longobardi z firmy Al2tech.

Články o vývoji aplikací se spotřebě zařízení věnují různými způsoby. Velmi často se autoři spokojí s formulací, že spotřeba součástky je minimalizována tak, aby bylo dosaženo životnosti baterie 5 nebo 10 let. Často se dozvíme, že procesory mají několik provozních režimů, které minimalizují spotřebu. U radiofrekvenčních prvků se setkáme s volně uchopitelným výrazem link budget, který popisuje spotřebu energie na odeslání jednotky informace (byte, message) nebo definuje například souhrnnou cenu zařízení a služeb na doručení jedné zprávy IoT senzoru do cloudu. Vesmír je nekonečný, možnosti vyjádření spotřeby také. Spotřebu svého zařízení si tedy musí definovat a změřit každý vývojář sám.

Když zůstaneme u klasických ampér, voltů a wattů, lze k měření spotřeby přistoupit také různě. Jak udělat analýzu spotřeby, ukazuje jedno z videí youtube kanálu Roberta Ferance. Ten si pro vysvětlení přizval experta z italské firmy AL2TECH Andreu Longobardiho.

Video ukazuje využití různých power profilerů pro analýzů obecné IoT aplikace. Na příkladu desky s MCU ESP32 vysvětluje možnosti kalkulace spotřeby bez měření, ale zejména detaily analýzy spotřeby v různých režimech chodu MCU, vysílání a příjmu. Všechny jednotlivé sekvence potom umožňují změření spotřeby celé aplikace. Z ní je možné vypočítat reálnou životnost baterie pro bateriově napájené aplikace, ale také znovu optimalizovat software pro dosažení optimální spotřeby.

Videa a olnine kurzy tohoto aktivního vývojáře a lektora přinášejí řadu dalších zajímavých témat pro profesionální i začínající vývojáře, stejně jako pro studenty.

https://www.youtube.com/watch?v=gAiu7i1K1Lk 
https://www.youtube.com/@RobertFeranec

Hodnocení článku: