Jste zde

Modul FIS5084 odhalí únik HFC

Stručný návod jak funguje FIS modul pro detekci úniků chladiva, shrnutí jeho vlastností a technické detaily, které nenajdete v běžně dostupném datasheetu.

V osmdesátých letech začali mít vědci podezření, že HCFC (Hydro-Chloro-Fluoro Carbon), které se tehdy používaly jako hlavní zdroj chladiva, přispívají k destrukci ozonové vrstvy. Montrealský protokol, podepsaný v roce 1987, vyzval k odstranění všech HCFC do roku 2020. Dnes se jako hlavní zdroj chladiva používají HFC (Hydro-Fluoro-Carbon). Tyto chemikálie nemají žádný vliv na ozonovou vrstvu; po uvolnění do atmosféry však způsobují skleníkový efekt, který ovlivňuje globální oteplování. Začátkem roku 2019 byly HFC zařazeny do seznamu regulovaných chemikálií, na které se vztahují povinná emisní omezení.

Výrobce Nissha FIS přispívá k prevenci globálního oteplování modulem FIS5084 kalibrovaným pro R32. Podívejme se detailněji, co tento modul nabízí.

 

Stavový diagram modulu

Stav po zapnutí

 • 0 až 2s: detekce poruchy 
 • 2 až 9s: zahřívání senzoru
 • Po 9s: přechod do stavu monitorování, nebo pokud provoz v minulosti vedl k "neresetovateľným podmínkám" přejde modul do stavu alarm.
   

Monitorování

Modul měří koncentraci R32, kontroluje funkčnost senzoru, aktualizuje čas provozu a podle toho nastavuje výstupy VOUT1 a VOUT2.
 

Alarm

VOUT2 by měl signalizovat alarm, pokud je koncentrace R32 > 0,6%, koncentrace do 0,4% by neměla spustit alarm. Při koncentraci 0,8% R32 se alarm spustí do 60s, při 3,6% R32 do 30s. Pokud koncentrace R32 klesne pod 0,4% a nenastaly neresetovatelné podmínky, VOUT2 přejde do stavu monitorování.

Neresetovatelné podmínky

 • pokud koncentrace plynu překročí 1% (=10000ppm) po dobu více než 5s, nebo
 • pokud počet alarmů pro koncentraci plynu mezi 0,5% až 1% překročí 30, nebo
 • pokud celkový čas kdy byla koncentrace mezi 0,5% a 1% překročí 24 hodin.

  Pokud nastanou výše uvedené podmínky, VOUT2 zůstane trvale nastaven do stavu "Alarm" i po odpojení napájení a opětovném zapnutí. 

Porucha

Stav "porucha" je neresetovatelný. Pokud se však modul zotaví z poruchového stavu tak, že je schopen měřit koncentraci plynu, přejde do stavu "alarm". Vypnutí napájení v tomto případě resetuje výstup VOUT2.
Zapojení konektoru

VSS – vztažný potenciál, GND.
2. Pro interní použití, nechejte jej nezapojený.
3. SERIAL, výstup UART TxD, 9600 8N1, bez řízení toku dat, pokud není používán, nechejte nepřipojený.
4. VOUT1 – Doba provozu, otevřený kolektor, max. 12V, 150mW.
5. VOUT2 – Stav, otevřený kolektor, max. 12V, 150mW.
6. VIN – napájecí napětí, 5V ±5%.

Modul používá konektor JST BH06B-PASK. Nabízíme vám protikus:

VOUT1 – doba provozu

 • Vypnutý stav – výstupní tranzistor je rozepnutý (OFF)
 • Po zapnutí: výstupní tranzistor je sepnutý (ON), VOUT1=L
 • Doba provozu do 5 let: 300ms - tranzistor ON, 75ms - tranzistor OFF
 • Doba provozu překročila 1825 dní (5 let): 150ms - tranzistor ON, 225ms - tranzistor OFF
 • Doba provozu překročila 3650 dní (10 let): 75ms - tranzistor ON, 300ms - tranzistor OFF

VOUT2 – Stav

 • Vypnutý stav – výstupní tranzistor je rozepnutý (OFF)
 • Po zapnutí: výstupní tranzistor je sepnutý (ON), VOUT1=L
 • Monitorování: 300ms - tranzistor ON, 75ms - tranzistor OFF
 • Alarm: 150ms - tranzistor ON, 225ms - tranzistor OFF
 • Porucha: 75ms - tranzistor ON, 300ms - tranzistor OFF

UART výstup

Modul poskytuje hodnoty koncentrace plynu s přesností ± 20% v rozsahu 1 000 až 10 000 ppm. Nejvyšší přesnost je ± 5% při 0,5% (5 000 ppm) koncentraci R32.

Modul FIS5084 je dostupný přímo z našeho skladu.

Pokud se zajímáte i o další produkty značky FIS nebo se potřebujete poradit, rádi vám pomůžeme na adrese fis@soselectronic.com.

 Vlastnosti:

 • Práh pro alarm je kalibrován při výrobě pro 0,5±5% koncentraci R32
 • Modul je v souladu s RoHS2, JRA 4068:2016R a IEC60335-2-40 Ed6.0
 • Dlouhá životnost, modul může být používán více než 10 let bez údržby
 • Odolnost vůči "otravě" siloxany, pokud je modul trvale vystaven siloxanu D5 s koncentrací 0,1ppm, zůstává životnost stejná
 • Doba provozu a stav je signalizován PWM výstupy
 • Používá senzor SB-43A

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.