Jste zde

MPLAB ML Development Suite - strojové učení i pro 8-bitové MCU

Řešení jako první podporuje 8bitové, 16bitové a 32bitové MCU a 32MPU pro ML v edge aplikacích.

Strojové učení se stává standardním požadavkem pro vývojáře vestavěných systémů, kteří pracují na vývoji nebo vylepšování široké škály produktů. Microchip proto integroval vývoj modelů strojového učení pomocí nové sady MPLAB Machine Learning Development Suite. Tuto softwarovou sadu nástrojů lze využít napříč portfoliem mikrokontrolérů (MCU) a mikroprocesorů (MPU) pro rychlé a efektivní nasazení strojového učení.

Podle Microchipu je strojové učení novou normou pro vestavěné řídicí jednotky a jeho využití na edge zařízeních umožňuje, aby byl produkt efektivní, bezpečnější a využíval méně energie než systémy, které se spoléhají na cloudovou komunikaci pro zpracování. Integrované řešení MPLAB je navrženo pro vývojáře embedded systémů a je první, které podporuje nejen 32bitové MCU a MPU, ale také 8- a 16bitová zařízení, která umožňují efektivní vývoj produktů.

ML používá sadu algoritmických metod ke zpracování vzorů z velkých datových sad, které umožňují rozhodování. Obvykle je rychlejší, snadněji aktualizovaný a přesnější než ruční zpracování. Jedním z příkladů toho, jak bude tento nástroj využíván zákazníky je řešení prediktivní údržby s možností přesně předpovídat potenciální problémy se zařízeními používanými v různých průmyslových, výrobních, spotřebitelských a automobilových aplikacích.

MPLab počítá jak s návrhem vlastních modelů strojového učení, tak s jejich převzetím z jiných vývojových platforem.

MPLAB Machine Learning Development Suite pomáhá technikům vytvářet vysoce efektivní modely strojového učení s minimálními HW a SW nároky. Tato sada nástrojů využívá AutoML a eliminuje mnoho opakujících, únavných a časově náročných úloh vytváření modelů, včetně extrakce, školení, ověřování a testování. Poskytuje také optimalizace modelu, takže jsou respektována paměťová omezení MCU a MPU.

Při použití v kombinaci s MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) poskytuje nová sada nástrojů kompletní řešení, které mohou snadno implementovat ti, kteří mají malé nebo žádné znalosti programování ML, což může eliminovat náklady na najímání datových vědců. Je také dostatečně sofistikovaný pro zkušenější návrháře strojového učení.

Microchip také nabízí možnost přinést model od TensorFlow Lite a použít jej v jakémkoli projektu MPLAB Harmony v3, plně integrovaném vestavěném vývojovém rámci softwaru, který poskytuje flexibilní a interoperabilní softwarové moduly pro zjednodušení vývoje funkcí s přidanou hodnotou a zkrácení doby uvedení produktu na trh.

https://www.microchip.com/en-us/solutions/machine-learning

Hodnocení článku: