Jste zde

AS1312: úsporný zvyšující měnič

Jednoduché zapojení s obvodem AS1312 zvyšuje již od 0,7 V. Detekuje slabou baterii a pokud může, snižuje celkový odběr.
Integrovaný obvod, který ve společnosti ams nazývají AS1312 (Ultra Low Quiescent Current, Hysteretic DC-DC Step-Up Converter), spadá do skupiny zvyšujících DC/DC měničů s velmi malou klidovou spotřebou proudu. Navržen byl pro práci ze vstupního napětí +0,7 V až +5,0 V, zatímco na svém výstupu bude s účinností až 94 % nabízet pevná napětí v rozmezí od +2,5 V až do +5,0 V a s krokem 50 mV. Z hlediska úspor pak nabídne možnost režimu Shutdown, ve kterém bude odebírat méně než 100 nA. Překročí – li vstupní napětí velikost toho výstupního, dostává se na řadu zase průchozí mód Feedthrough a dochází k přímému propojení vstupu a výstupu.
 

 
V případě nízké zátěže vstupuje součástka do spánkového režimu, ve kterém je většina vnitřních funkčních bloků z úsporných důvodů vypnuta. Za zmínku stojí též nastavitelná detekce slabé baterie. Spadne – li pak napětí na baterii pod prahovou úroveň definovanou dvojicí vnějších rezistorů na vývodu LBI, bude výstup LBO stažen k logické nule. Zapojíme – li LBI na zem, může nám LBO sloužit jako indikátor Power-OK. Špičkový výstupní proud dosahuje 200 mA.
 
Obvody AS1312 dostaneme v 8vývodových pouzdrech typu TDFN(2 x 2 mm) a WL-CSP. Více na stránkách výrobce zde.
 
 
Hodnocení článku: