Jste zde

AS3721: se dvěma dráty až za devatero obvodů

Nové obvody řízení napájení přichází s cílem snížit tepelné namáhání procesoru. Inovativní architektura pak umožní umístit dva zásadní zdroje tepla – PMIC AS3721 spolu s aplikačním procesorem – daleko od sebe.
Společnost ams rozšířila svou nabídku o integrovaný obvod ze skupiny PMIC (Power Management IC) pro řízení napájení
 
AS3721,
  • 4 Buck DCDCs, 20A DCDC controller, 12 LDOs, General Purpose ADC, Programmable Startup,
 
s inovativní strukturou „dálkové“ zpětné vazby. Návrh celého obvodu odstartoval požadavek na jednoduché snížení tepelného namáhání aplikačního procesoru ve smartphonech nebo též tabletech. Vytvoříme – li následně dvojici s regulačním výkonovým prvkem, pracujícím v místě zátěže – tzv. point-of-load,
 
AS3729,
  • 5A Dual-Phase Power Stage (2 x 2.5A),
 
dostaneme ucelený systém pro řízení napájení, slibující rychlou odezvu na přechodové jevy na zátěži s cílem zajistit spolehlivou činnost procesoru, vysokou míru účinnosti a – jak dále uvidíme – také určitou flexibilitu při návrhu rozestavení (layoutu) na desce plošného spoje.
 
 
PMIC AS3721 umožní realizovat kompaktní trasu zpětné vazby ze vzdáleného místa – tj. mezi procesorem a integrovanými DC/DC kontroléry. Díky firemním inovacím si tak zpětnovazební rozhraní do obvodu AS3721 vyžádá pouze dva vodiče – jeden řídicí signál a jeden „teplotní“ signál –, místo čtyř nebo dokonce pěti cest, které budou potřebovat jiné PMIC.
 
S menším počtem tras, propojujících PMIC s procesorem, lze oba prvky jednoduše umístit na deskách plošných spojů daleko od sebe. V případě prostorem omezených aplikací tak výrazně omezíme velikost a také intenzitu horké „rizikové“ oblasti okolo procesoru v porovnání s tradičními architekturami napájení, kdy procesor spolu s PMIC oba souběžně pracují s relativně vysokými proudy a ještě k tomu budou ve své bezprostřední blízkosti.
 
 
Zpětnovazební smyčka, vedená přes dvoudrátové rozhraní AS3721, pracuje neobyčejně rychle, takže procesor bude moci zůstat v rámci své bezpečné pracovní napěťové oblasti a to i v případě nesmírně rychlých změn zátěže. Použijeme – li při výstupním napětí 1,0 V výstupní kondenzátor o velikosti jen 40 µF, můžeme při skoku z 0,5 A na 5 A počítat v režimu Burst s napěťovým úbytkem systému pouhých 32 mV (typ.).
 
 
Možnosti PMIC AS3721 doplňují 5 A výkonové stupně point-of-load AS3729 s FETy NMOS a PMOS pro každou ze dvou fází s možností samostatného řízení a výstupních proudů 2,5 A. Díky PMIC pak můžeme sloučit až čtyři součástky do 8fázové konfigurace pro dosažení maximálního výstupního proudu 20 A.
 
Zmiňovaný AS3721 přitom nabízí čtyři snižující DC/DC regulátory, dodávající 4 A, 2 A a 1,5 A, trojici snižujících DC/DC kontrolérů pro odběry 5 A, 10 A a 20 A, dvanáct univerzálních LDO, hodiny reálného času, dohledové obvody, GPIO, univerzálně použitelné ADC a bootovací sekvenci OTP (one-time programmable).
 
Pouzdro PMIC typu BGA měří 8 mm x 8 mm (0,5 mm pitch). Výkonový stupeň AS3729 v provedení chip-scale package si pak „řekne“ pouze o 1,6 mm x 1,6 mm (0,4 mm pitch).

 

Dostupnost a cena:

 
PMIC AS3721 vychází při odběru 1 000 ks na $2.65, výkonový stupeň AS3729 pak při stejném množství na $0.40.
 
 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: