Jste zde

LTC3330: sklízím, sklízíš, sklízíme

Energie kam až oko dohlédne, a ještě mnohem dál. S jejím zužitkováním nyní pomůže speciální obvod LTC3330 od Linearu. V případě nouze si ještě vypomůže připojenou baterií či kondenzátory.
Společnost Linear Technology představila ucelené, spínané řešení napájení, využívající sběru energie z okolního prostředí, tzv. Energy Harvesting, spolu s bateriovou zálohou. Bude – li co „sklízet“, může výstupem trvale protékat proud o velikosti až 50 mA. Integrovaný obvod s označením
 
LTC3330,
  • Energy Harvesting DC/DC with Battery Backup,
 
nebude při zajišťování regulovaného napájení pro připojenou zátěž z okolní energie vyžadovat žádné odběry z bateriového zdroje a jen 750 nA, bude – li napájen z baterie a bez zatížení.
 
 
Struktura při své činnosti využívá synchronně snižujícího – zvyšujícího DC/DC měniče, napájeného z primárního článku baterie s cílem zajistit nepřerušitelný výstup pro aplikace sběru energie, např. ty, které známe ze sítí bezdrátových čidel. Napájecí zdroj pro sběr, skládající se z můstkového usměrňovače pro případ střídavého nebo též stejnosměrného vstupu a účinného snižujícího měniče, pak získává energii z piezoelektrického zdroje (AC), solárních článků (DC) či magnetického pole (AC).
 
Primární článek dodává v nepřítomnosti vnějšího zdroje energii snižujícímu / zvyšujícímu měniči, pracujícímu z 1,8 V až 5,5 V, a umožňuje tak regulaci výstupu, bez ohledu na to, zda bude větší, menší nebo svou úrovní roven vstupu. K přechodu na bateriové napájení dochází při nedostupnosti okolních zdrojů automaticky.
 
 
Vstupy obvodu LTC3330, určené pro sběr, pracují s napěťovým rozsahem od 3 V až do 19 V, střídavě i stejnosměrně a vhodně tak podporují řadu alternativních zdrojů energie. Prahovou úroveň vstupního podpěťového zámku UVLO lze nastavit mezi 3 V a 18 V. Z dalších funkcí a možností ještě zmiňujeme nastavitelná výstupní napětí pro DC/DC a LDO, limitaci špičkového proudu snižujícího / zvyšujícího měniče, podporu superkapacitorů (nabíjení, vyvažování) nebo též ochranu vstupu (shunt, až 25 mA @ VIN ≥20 V). Pouzdro typu QFN s 32 vývody měří 5 mm x 5 mm.
 
 
 

Dostupnost a cena:

 
Při odběru 1 000 ks se s cenami pohybujeme již na $3.55. K dispozici je rovněž provedení s průmyslovým rozsahem teplot, LTC3330IUH, zde pak s cenami od $3.90.
 

 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: