Jste zde

MAX15108A: malý spínaný zdroj s keramickými kondenzátory

8 A DC/DC řešení od Maximu s vestavěnými MOSFETy šetří místo. Měří jen 2 mm x 2,5 mm.
Integrovaný obvod od Maxim Integrated s označením MAX15108A (High-Efficiency, 8A, Current-Mode Synchronous Step-Down Switching Regulator) ze skupiny Power and Battery Management vystupuje jako synchronně snižující spínaný měnič s integrovanými spínači s nízkým odporem v sepnutém stavu, které tak mohou minimalizovat klíčové parazitní indukčnosti. Prvek zatížitelný proudem o velikosti až 8 A bude pracovat z 2,7 V až 5,5 V, zatímco nabídne stavitelný výstup v rozmezí od 0,6 V až do 95 % svého vstupního napětí. Jeho polem působnosti se stávají rozložené napájecí systémy, přenosná zařízení a také aplikace ve kterých bude nejprve vyžadována nějaká forma „hrubé“ regulace.
 
 
Struktura využívá řídicí architekturu (current-mode) s transkonduktančním zesilovačem odchylky s vysokým ziskem, zjednodušující návrh kompenzace a zajišťující proudové omezení v jednotlivých cyklech za sebou společně s rychlou odezvou na přechodné změny na vstupním napájení nebo též připojené zátěži. Vysoký, pevný spínací kmitočet 1 MHz pak společně s PWM architekturou umožňuje použít výhradně keramické kondenzátory a dále tak šetřit místo na desce plošného spoje.
 
Z dalších možností ještě zmiňujeme kapacitou definovatelný měkký start pro omezení nárazových proudů na vstupu a také interní řídicí obvody, zajišťující bezpečný náběh a to i v případě zbytkového napětí na výstupním kondenzátoru (prebiased output). Posloupnosti budeme řídit povolovacím vstupem a výstupem power-good.
 
Integrovaný obvod je dostupný ve 20vývodovém provedení pouzdra typu WLP o rozměrech 2,5 mm x 2 mm (pole 4 x 5 vývodů) s teplotním rozsahem od -40 °C až do +85 °C. Více na stránkách výrobce: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/8125 (zdroj).
 
 
Hodnocení článku: