Jste zde

MAX31740 roztáčí ventilátor. Místo MCU používá rezistory

Na správný chod ventilátoru dohlíží jednoduché zapojení s 8vývodovým prvkem MAX31740, u kterého se budou provozní parametry odvíjet od velikosti připojených rezistorů a také jednoho termistoru.
Integrovaný obvod od společnosti Maxim s označením
 
MAX31740,
 • Ultra-Simple Fan-Speed Controller,
 
zařadíme k sofistikovaným, ale přesto stále jednoduše použitelným regulátorům, určeným pro ventilátory. Smyslem jejich činnosti je monitorování teploty prostřednictvím vnějšího NTC termistoru a následné generování pulsně – šířkového PWM signálu, který již použijeme k řízení dvou-, tří- nebo též čtyřdrátově připojených ventilátorů.
 
 
Pracovní charakteristiky prvku jednoduše nadefinujeme pomocí externích rezistorů, takže se dokážeme vyhnout účasti mikrokontroléru a tudíž i potřebě vývoje odpovídajícího firmware. Řadíme mezi ně
 • spouštěcí teplotu pro řízení ventilátoru,
 • kmitočet PWM,
 • rychlost při nízkých teplotách a také
 • strmost (slope) přenosové funkce teplota – střída (duty-cycle).
Struktura MAX31740 zabere v pouzdech typu TDFN s osmi vývody jen 2 mm x 3 mm.
 
 
Má – li ventilátor řídicí vstup (obvykle „čtyřdrátová“ varianta), bude doporučená frekvence PWM většinou ležet v rozsahu 20 kHz až 30 kHz. Pokud však nebude k dispozici (všechny ventilátory se dvěma vývody a většina „třídrátových“), dostáváme na výběr ze dvou variant.
 
První možnost spočívá v použití nízkofrekvenčního PWM signálu (zpravidla 33 Hz) k modulování napájecího napětí ventilátoru. Jedná se o levné řešení, před kterým však někteří výrobci budou varovat – je tedy nutné si ověřit, zda skutečně roztáčíme ventilátor, kompatibilní s pulsně – šířkovou modulací svého napájecího napětí. Rovněž musíme z tohoto titulu počítat s případnými nežádoucími „ruchy“, není – li střída právě rovna 100 % nebo 0 %.
 
 
Další možnost pro ventilátory bez řídicího vstupu spočívá v převodu PWM signálu na stejnosměrné DC napětí, např. prostřednictvím jednoduchého bufferu se dvěma tranzistory (viz obr.). Z důvodů filtrace se v tomto případě vždy doporučuje použít vyšší frekvenci PWM (20 kHz nebo i více).
 
 

 

Základní vlastnosti obvodu MAX31740:

 
 • Samostatné PWM řešení bez potřeby mikrokontroléru
 • Vyhovuje 2, 3 nebo též 4drátovým ventilátorům
 • Řídicí charakteristiky definují vnější rezistory
 • Plynulá, lineárně se měnící střída PWM signálu minimalizuje rušení v akustické oblasti spektra
 • Přesný monitoring teploty s využitím externího termistoru
 • Rozsah pracovního napětí 3,0 V až 5,5 V
 • Provozní teplota -40 °C až +125 °C
 
 

Dostupnost a cena:

 
Obvod MAX31740 lze při odběru 1 000 ks pořídit již za $0.45.
 
 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: