Jste zde

Sériové rozhraní je v napájecích zdrojích doma. Stejně jako cívka, FETy či EEPROM

To vše a mnoho dalšího se totiž ukrývá v duálním 13 A mikromodulu LTM4676 s číslicovým rozhraním pro vzdálený dohled a řízení napájení.
Společnost Linear Technology představuje obvod
 
LTM4676,
  • Dual 13A or Single 26A μModule Regulator with Digital Power System Management,
 
tj. duální řešení snižujícího DC/DC regulátoru v provedení typu mikromodulu (µModule®) s proudovou zatížitelností 2x 13 A, resp. 26 A v případě společného sdílení obou kanálů, a zejména pak sériovým číslicovým rozhraním, které vývojářům, ale též vzdálené obsluze, následně umožňuje řídit a dohlížet na podmínky napájení včetně související spotřeby. A je to právě schopnost digitálně měnit parametry zdroje napájení, co zrychluje uvedení produktů na trh a omezuje nechtěné provozní odstávky, protože eliminuje dříve běžnou potřebu fyzického zásahu a pozměnění hardwaru, příp. též obvodového řešení.
 
 
Obvody LTM4676 tak mohou zjednodušit popis systému, jeho optimalizaci a také získávání potřebných údajů při práci s prototypem, během nasazování a také v případě již „běžícího“ provozu. Mezi cílové aplikace výrobce zařadil optické přenosové systémy, telekomunikační switche a routery, testovací průmyslová zařízení, robotické systémy, RAIDy či podnikové systémy, kde náklady na elektřinu, chlazení nebo údržbu sehrají klíčovou roli.
 
 
Kromě zajištění napájení v místě zátěže, tzv. point-of-load, přináší dále prvky Linearu možnost konfigurace a vzdáleného monitoringu napájení včetně souvisejících parametrů při jeho řízení s využitím PMBus. 2drátové sériové rozhraní umožňuje práci s tolerancemi výstupu, ladění a také změnu náběžných a sestupných „hran“ s definovatelnou rychlostí přeběhu a v určeném pořadí. Vyčítat zpátky zase budeme schopni vstupní a výstupní proudy a napětí, výstupní výkon, teplotu, dobu využití zařízení – tzv. „uptime“, či špičkové hodnoty.
 
Obvod je tvořen rychlými analogovými řídicími smyčkami, přesnými strukturami pro práci se smíšenými signály v čele s 16bitovým ADC typu delta-sigma, EEPROM, výkonovými MOSFETy, indukčnostmi a dalšími podpůrnými prvky. Pouzdro typu BGA (ball grid array) přitom měří jen 16 x 16 x 5,01 mm. Vývojář má navíc k dispozici volně stažitelné, grafické uživatelské rozhraní GUI LTpowerPlay™, převodník USB / PMBus a demo kity.
 
 
Tolerance stejnosměrného výstupního napětí s teplotou nepřekračuje ±1 %, v případě vyčítání údajů o proudu pak výrobce zaručuje přesnost ±2,5 %. Vstupní rozsah obvodu činí 4,5 V až 26,5 V, zatímco bude duálně snižovat na 0,5 V až 5,4 V – dva kanály zde mohou do zátěže dodávat až 26 A, tj. 13 + 13 A jako jeden výstup. V případě že by nestačilo ani to, lze v multifázovém režimu společně provozovat až čtveřici obvodů LTM4676 a společně tak sdílet proudové odběry až 100 A. Vnějšími rezistory můžeme při spuštění nadefinovat výstupní napětí, spínací kmitočet a fázový posun kanálu. Provozní teplotní rozsah bude od -40 ºC až do +125 ºC.
 
 

Dostupnost a cena:

 
Mikromoduly LTM4676 lze při odběru 1 000 ks pořídit za $33.55.
 
 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: