Jste zde

Xeno aneb deset let provozu na jednu baterii

Lithiové baterie Xeno poskytují vysokou kapacitu při extrémně nízkém samovybíjení a dokáží tak po dobu mnoha let napájet i Vaše zařízení.
Primární lithiové baterie (Lithium thionyl-chlorid, LiSOCl2) představují články s nejvyšší energetickou hustotou (Wh/kg), schopné navíc a bez problémů pracovat i v silných mrazech. Snad jediná technická „nevýhoda“ spočívá v tom, že budou vhodné zejména pro aplikace s malými nároky na proud (jednotky až desítky mA). Tato „nevýhoda“ je však již do značné míry překonána, neboť s moderními součástkami můžeme často navrhnout zařízení s odběrem řádově i v miliwattech.
 
 
V zásadě jsou tedy lithiové primární (nenabíjecí) baterie vhodné pro zálohování (např. pamětí) a napájení zařízení s malým odběrem, kde lze dosáhnout životnosti i více než deset let. To je samozřejmě obrovské pozitivum, protože to umožňuje postavit zařízení zcela nezávislé na vnějším napájení, bez potřeby solárního panelu apod. Současně je eliminována potřeba adaptéru, případně i další elektrické instalace.
 
Tyto lithiové baterie pracují na principu reakce Li+SOCl2. Vznikající film LiCl na anodě má izolační vlastnosti. To poskytuje vynikající skladovací vlastnosti a zachování energie, neboť tato pasivační vrstva blokuje autoreakci Li+SOCl2 (samovybíjení). Vlastnosti lithiových baterií ovlivňuje i způsob a délka skladování, je možné, že při zatížení baterie, která nebyla delší dobu používána, způsobí tato pasivační vrstva krátkodobý pokles napětí.
 
 
Maximální využití kapacity baterie lze dosáhnout při určitém rozsahu vybíjecích proudů (dle grafu u každého typu baterie). Pokud má lithiová baterie napájet obvody s krátkodobým pulzním odběrem, je výhodné zapojit paralelně k baterii i kondenzátor s velkou kapacitou nebo superkapacitor. Kondenzátor v takových případech dodá krátkodobě větší množství energie a z hlediska baterie se celkově obvod jeví jako zapojení s výrazně menšími špičkami v odběru, což výrazně přispívá k maximálnímu využití energie a prospívá i samotnému přístroji (díky minimalizaci poklesu napětí při pulsním odběru).
 
 
Nominální napětí baterií LiSOCl2 je 3,6 V a velkou výhodou je i široký rozsah pracovních teplot -55 až +85 °C (max. +150 °C). Společnost Xeno Energy je výrobce, specializující se na lithiové baterie, a jako jedna z mála společností na světě získala i atest ISO pro použití baterií v medicínských přístrojích.
 
Bližší informace Vám poskytne přehledový katalog Xeno, jakož i detailní technické listy baterií Xeno. Ve výrobním programu najdeme i speciální baterie s vyšší pulzní zatížitelností a typy pro extrémní teplotní zatížení -55 až +130 °C.
 
Baterie Xeno jsou dostupné přímo ze skladu distributora, společnosti SOS electronic, který na objednávku zajistí též jiné verze s vývody dle přílohy. Pochopitelně, jako každá baterie by i ta lithiová měla být na konci své životnosti doručena do recyklačního místa k bezpečnému zneškodnění.
 
V případě zájmu o jakékoliv baterie Xeno pište na info@soselectronic.cz.
 

 

Základní vlastnosti a výhody:

 
  • primární baterie 3,6 V s extrémně nízkým samovybíjením 1-2 % / rok (@ 20 °C)
  • široký rozsah pracovních teplot -55 až +85 °C (max. +150 °C)
  • životnost více než 15 roků
  • dobrá pulzní kapacita při nízkých a středních proudech
  • stabilní napětí po celou dobu životnosti
  • dostupné různé verze s různými vývody
  • ISO 9001:2008, ISO 13458:2003
 
 

Download a odkazy:

 
 
Hodnocení článku: