Jste zde

XMC Digital Power Explorer Kit

Spolupráce Infineonu, Biricha Digital a Würth Elektronik přinesla nový kit pro ladění napájecích zdrojů. Vývojáři, kteří chtějí pro své digitálně řízené zdroje využít architekturu od Infineonu s ním získají nástroj pro rychlé ověření vlastností při různých zátěžích.

Digitálně řízené zdroje XMC jsou řízeny mikrokontroléry ARM Cortex-M, využívají MOSFETy OptiMOS BSC0924NDI a spínací obvod IRS2011S. Obvody doplňují regulátory napětí IFX1763XEJ V33 a IFX90121EL V50. Výkonové pasivní součástky, cívky i kondenzátory, využité v kitu jsou vybrány z portfolia Würth Elektronik. Kit pracuje jako snižující měnič z 12V na 3,3V a je vybaven odporovou zátěží na desce. Zátěže mohou být přepínány mezi 10%, 50% a 100% maxima, takže lze rychle a snadno testovat parametry napájení a řídící smyčky v různých podmínkách.

Kit je vybaven dvěmi variantami řídící karty a to XMC1300 s MCU ARM Cortex M0 a XMC4200 s Cortexem M4F. Izolovaný debugger na desce zjednodušuje porovnání obou řad MCU z hlediska parametrů a ceny pro danou aplikaci. Deska je vybavena měřícími body na všech důležitých místech pro sledování všech signálů.

Digitálně řízené zdroje se dnes uplatňují nejen v obvyklých zařízeních IT a Telco infrastruktury, ale také pro řízení motorů a pohonů.

www.infineon.com/xmc_dp_exp

Hodnocení článku: