Jste zde

Funkční úprava ISP redukce z AR 3/99 str. 5

V AR3/99 vyšla redukce, pomocí které bylo možné připojit AT89C8252 jako x51 procesor, oddělit ISP kanál a potom procesor programovat. V již publikovaném článku Úprava konstrukce.. autor upozorňoval na nefunkčnost řešení a navrhoval úplně jiné řešení. Tento článek upravuje stávající redukci tak, aby fungovala.

 

Schéma původní ISP redukce z 3/99

Když jsem uviděl výše uvedený návod velice se mi zalíbil, protože jsem si chtěl něco takového vymyslet a postavit. Bohužel jsem se s přestávkami 2 roky pokoušel rozchodit tuto konstrukci. Teprve nedávno jsem zjistil, proč to nefunguje.

Při programování AT89C8252 je nutno jej přepnout do režimu sériového programování. přepnutí se provádí zatažením za reset při shozeném SCK. Tento adaptér ale "tahá" za oba piny najednou.

To že AT89C8252 korektně přešel do režimu programování se pozná podle toho, že po přijetí instrukce sám zatáhne za MISO. Stávalo se mi že přešel do režimu programování asi ve 20% pokusů. Úspěšnost závisela na napájecím napětí. Pokud nebylo napájení v rozsahu 4.6-4.8, přechod se nepodařil vůbec.

Úprava, která řeší tento problémJe nutno oddělit signál RESET od ovládání přepínačky. Na destičku je nutno přivést jeden drát navíc. Já jsem přeškrábnul zem pod programovacím konektorem. Na uvolněný pin jsem přivedl reset, který ovládá reset na AT89C8252. Také jsem na destičce přerušil signál mezi resetem ze zařízení a resetem AT89C8252. Dále neozazuji R1 a C1.
 
 

Úprava původního plošného spoje - stran součástek ISP redukce z 3/99


 
 

Úprava původního plošného spoje - stran spojů ISP redukce z 3/99

Algoritmus programování :


 • RST  H
 • Prep H
 • SCK  L
 • RST  L
 • RST  H
 • Odeslani progr enable
 • Programovani
 • Uzamceni
 • Cekani na uzamceni
 • Prep L
 • RST


DOWNLOAD a odkazy

Hodnocení článku: