Jste zde

Levné zapojení WATCHDOGu

Vysoká cena špeciálnych obvodov WATCH DOG ma prinútila hľadať alternatívne riešenie. Po pokusoch s

rôznymi obvodmi som dospel k predkladanému riešeniu. Zapojenie je jednoduché, zaberie však na plošnom spoji o čosi

viac miesta. Prešlo niekoľkými vývojovými etapami, nakoľko sa obvody LS, HCT a HC chovali trochu odlišne.

    Srdcom je obvod 74123 - dvojica monostabilných klopných obvodov. Každý z nich má definovanú časovú konštantu dvojicou RC, ktorá určuje čas, počas ktorého bude obvod v nestabilnom stave. Hodnotami R1 a C1 sa volí doba, počas ktorej musí prísť impulz definujúci správne chovanie programu. R2 a C2 zas definujú dĺžku signálu RESET. Časovú konštantu vypočítate podľa vzorca T=R*C, kde R je v ohmoch, C vo Faradoch a T je potom v sekundách.  Spätnou väzbou je zabezpečené, že signál RESET sa opakuje v pravidelných intervaloch. To je výhodné napríklad pri poklese napájacieho napätia, keď ani po signále RESET sa nezačne správne vykonávať program. Kombinácia odporov R3, R4 a kondenzátora C3 na vstupe zapojení má za úlohu zabezpečiť to, aby v prípade chýbajúceho signálu zostala na vstupe úroveň L. Hodnotu kondenzátora treba určiť pokusne, kapacita 33n bola použitá pri frekvencii asi 1 Hz. Na jeden z výstupov RESET možno cez tranzistor pripojiť diódu LED na indikáciu signálu RESET. Pri použití obvodu typu HC zapojenie funguje už pri napätí 3V.
     

    Ing. Martin Kaniansky - 08 / 2000

Hodnocení článku: