Jste zde

Školení Altium Designer - Pokročilý návrh PCB

Na základě četných žádostí se firma RETRY s.r.o. rozhodla uspořádat třídenní školení pod názvem Altium Designer - Pokročilý návrh PCB.

 
Vzhledem k obsáhlosti systému Altium Designer je toto školení základem pro produktivní práci a zvládnutí kompletního procesu návrhu elektroniky.

Termín a místo konání: 21. října - 23. října 2014, Brno

Školení je prováděno formou přednášky a konzultací, práce na počítačích není součástí náplně kurzu. Pokud si tedy někdo potřebuje odzkoušet vše naživo, musí si přinést svůj notebook s platnou licencí. Cena kompletního kurzu je 15.900 Kč, cena za 2 vybrané dny 12.900 Kč, cena za jeden vybraný den 6.900 Kč.
 

Každý účastník si může vybrat dny, kterých se bude účastnit školení, ale samozřejmě nejproduktivnější a cenově nejvýhodnější je účast ve všech třech dnech.

V ceně kurzu je zajištěno občerstvení po celou dobu kurzu - 1x oběd + 2x coffee break denně. Každý účastník dále obdrží tištěný materiál s obsahem kurzu.

Školitel: Ing. Petr Tošovský

Fakturaci provádí školitel. Účastnický poplatek se hradí dopředu a musí být uhrazen jeden týden před zahájením kurzu (výjimečně se domlouvají individuální platební podmínky). Minimální počet účastníků jsou 4, maximální počet je 15 osob.

V případě Vašeho zájmu si své místo rezervujte co nejdříve přímo u školitele na e-mailu support@edatools.cz.
 
Těšíme se na setkání s vámi,
Radek Hroch
+420 549 210 082
 
Hodnocení článku: