Jste zde

Prodlžovač pulsov

Jednoduchý pamäťový obvod umožňujúci spracovanie krátkych impulzov mikroprocesorom.

  Kladný impulz na vstupe spôsobí zmenu stavu invertorov IO1 a na vstupe mikroprocesora sa zmení úroveň na hodnotu H. Obvod možno "nulovať" uvedením PIN mikroprocesora na úroveň L. Funkčná schopnosť obvodu sa obnoví uvedením PIN mikroprocesora do H, resp. "vstup". Teda čítanie stavu obvodu a jeho "nulovanie" vyžaduje len jediný PIN mikroprocesora. 
   
   

  Niekoľko poznámok k voľbe súčiastok: Na pozícii diódy D1 volíme typ s krátkou zotavovacou dobou, pre rezistor R1 by mal vyhovovať rozsah hodnôt od 300 Ohm do 5k, kondenzátor C1 by mal mať hodnotu od 1n8 do 5n. Vhodným typom IO je 74HC14 apod..
  Kondenzátor C1 spomaľuje odozvu obvodu na vstupný signál, ale ak použijete PIN mikroprocesora, ktorý nemá pull-up rezistor, tak kondenzátor možno vynechať. V mojom prípade som nemal voľný takýto PIN a tak som musel kondenzátor C1 použiť, inak by pri zápise "jednotky" na PIN došlo k nežiadúcej aktivácii obvodu vplyvom prúdového impulzu (AT89S8252) *- viz poznámka -
  Väčšia hodnota R1 zvyšuje citlivosť obvodu, menšia hodnota R1 zvyšuje prúdovú záťaž pre zdroj signálu  a pre PIN mikroprocesora. Programové riešenie spočíva v prečítaní stavu na vstupe procesora a následnom nulovaní privedením PINu procesora do stavu L. Po zotavení (vybitie C1, pokiaľ je použitý) je treba uviesť PIN procesora znova do stavu H, resp. "vstup". 

  Príklad pre assembler: 

  ;definicia
  vstup      equ Px,y            ;priradenie PIN-u
  ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
  test:      jnb vstup,nic       ;samotne testovanie

  setb ochrana          ;alebo kod na riesenie stavu
  clr vstup             ;nulovanie obvodu
  nop  
  nop                &n bsp;  ;cas na vybitie C1(pokial je pouzity)
  setb vstup            ;obnova funkcnosti obvodu
  nic:
  ret                &n bsp;  ;koniec rutiny  
   

  Poznámka HW serveru :
  Standardní procesory x51 připojují na několik prvních taktů oscilátoru PULL UP (asi 2 takty) rezistor řádově nižší hodnoty (cca 5k) oproti pozdějšímu sepnutému stavu (cca 50 k). S tímto faktem je při návrhu C1 třeba počítat.
Hodnocení článku: