Jste zde

Nový SW pro osciloskop USBscope50 – praktické zkušenosti

Předmětem dnešního testu je nový SW k osciloskopu USBscope50 společnosti Elan. Aktuální produkt byl od základu přepracován a předchozí verzi už připomíná pouze připojeným hardwarem. Program lze stáhnout a vyzkoušet a to i v případě, že nevlastníme samotný USB měřicí modul.

USBscope50 Miniaturní osciloskop USBscope50 není třeba dlouze představovat. V odkazech nalezneme články popisující samotné zařízení, jeho funkce, odlišnosti i zkušenosti z provozu. Jedná se o přenosný USB modul určený zejména pro běžné servisní účely v terénu. Osciloskop v žádném případě nechce, a svou relativně nízkou cenou pochopitelně ani nemůže, konkurovat precizním laboratorním zařízením. Přesto výrobce svůj měřicí přípravek vybavil řadou užitečných funkcí ve chvályhodné snaze přiblížit se klasickým digitálním přístrojům s LCD displejem. Nyní společnost Elan Digital Systems Limited na svých stránkách připravila ke stažení novou verzi obslužného programu, který se od předchozí verze odlišuje zcela zásadním způsobem. Nutno říci, že změny představují jasný posun vpřed a nezbývá než tuto snahu náležitě ocenit.

Software ke stažení ve formátu .zip zabírá 25,7 MB. Instalace v systému Win Vista 32bit, a tudíž věřím že nejen v něm, probíhá klasickým způsobem. Nezbytný předpoklad pro správné fungování představuje případná pre-instalace Java Runtime Environment a SiLabs driveru, probíhající automatickým způsobem po spuštění setupu. Po úspěšném nainstalování je program připravený ke sběru a zobrazení dat a to bez jakýchkoli runtime errorů, které tak často samovolně ukončovaly předchozí aplikaci. V případě že systém nedetekoval žádné USBscope50 zařízení, startuje SW v demo mode s možností vyzkoušet dostupné funkce na simulovaných signálech. Na první pohled, hned vedle pomalejšího náběhu celé aplikace ve srovnání s předchozí verzí, upoutá zcela nové grafické prostředí, konečně se standardním menu. Velkou pochvalu určitě zaslouží střízlivé vzezření aplikace bez možnosti konfigurovat materiál, ze kterého je osciloskop „vyroben“ (vykládané vzácné dřevo a jiné barevné motivy až oči přecházejí), ikdyž mám určité pochopení i pro takové možnosti. V levé části se nachází okno pro zobrazení časových průběhů, zatímco do pravé části výrobce umístil základní prvky s mnohem šťastnějším způsobem ovládání než tomu bylo dosud. Už nemusíme myší otáčet malým kolečkem ani klikat na miniaturní symboly šipek nahoru a dolů.

Ovládání horizontálního i vertikálního rozlišení se provádí čtyřmi velkými šipkami s údajem o časové základně umístěným v jejich středu. Zobrazení citlivosti vertikálních zesilovačů výrobce situoval do levého horního rohu pod menu přístroje. V pravé části můžeme dále nastavit druh vazby (AC, DC, GND), citlivost sondy (x1, x10), povolit, zakázat nebo invertovat zobrazení příslušného jednoho kanálu ze čtyř dostupných, rozblikat identifikační červenou LED na hardware osciloskopu a aktivovat kompenzační obdélníkový signál. Všechna nastavení lze provést zvlášť pro každý ze čtyř barevně odlišených měřicích kanálů, přičemž výběr lze přehledně uskutečnit z příslušné záložky umístěné zcela vpravo. Vedle již zmíněných záložek Ch 1Ch 4 máme ještě k dispozici nastavení triggeru s volbou kanálu a módu, offsetu s praktickým posuvným táhlem a zoomu zvlášť pro x-ovou a y-ovou osu. Poměrnou velikost časového okna ve vztahu k výše zmíněným nastavením lze variabilně přizpůsobit např. pomocí dvojšipky, stejně jako pozici triggeru umístěnou ve spodní části opět ve formě posuvného táhla. Rozumnou změnu také představují nové násobky vertikální citlivosti 1 – 2 – 5 namísto omezeného počtu původních tří 0,3 – 3 – 30 (x10).

 

Nový USBscope50 software

 

Menu výrobce vyřešil obvyklým způsobem: File – Edit – View – Run – Tools – Settings – Help. Níže, přímo pod menu, také najdeme grafické klikací ikony pro některé příkazy. Zbývá už jen zmínit zobrazení aktuálního statutu celého zařízení. Mezi příjemné funkce patří bezesporu možnost ukládat naměřené průběhy, tisknout je, roztáhnout zobrazení na celý monitor, přidat horizontální i vertikální značky a také třeba měnit barevné provedení měřených průběhů včetně jeho pozadí. Škoda, že nastavení barev nezůstává aktuální i při dalším spuštění. Rozhodně již méně příjemným shledávám nemožnost zobrazení kmitočtového spektra pomocí FFT, které jednoznačně patří mezi základní typy měření. V minulé verzi programu výrobce harmonickou analýzu implementoval a dokonce umožnil výběr z celé řady algoritmů použitých k výpočtu. Také zde postrádám dříve použité a užitečné číselné informace o parametrech naměřeného signálu. Nastavení triggeru, spuštěné z hlavního menu ve srovnání s totožným vyvoláním z pravé záložky, přístroj neprovede aniž by předtím nezastavil měření. Nastavení offsetu z menu není možné vůbec.

 

Záložky

 

Celkově však lze nový software hodnotit velice kladně. Neohromuje sice uměleckým ztvárněním spolu s paletou tvarů a barevných provedení na úkor přehlednosti, čitelnosti a jednoduchosti ovládání, zato však lze celé grafické prostředí intuitivně nastavit a konfigurovat dostatečně velkými a zejména výrazně přehlednějšími ovládacími prvky. Klasické menu dodává systému profesionálnější ráz a také se již výrazně zlepšila stabilita. Vývoj tedy jasně nabírá správný směr. Problémem však zůstává již zmíněná časová osa bez možnosti transformace do frekvenční oblasti a také chybějící číselné údaje o naměřených parametrech. Nešťastnou se jeví i práce s využitím krátkých délek časové základny (100 ns/div a méně) kdy osciloskop zobrazuje časový průběh i po odpojení měřeného signálu. Možné řešení, které se nabízí, představuje změna časové základny na min. 200 ns/div a více. Protože se však jedná teprve o beta verzi 20080814, je předčasné dělat jakékoli ukvapené závěry. Přestože se způsob měření a ovládání jeví poněkud odlišný od klasických osciloskopů, věřím, že si díky svým rozměrům, jednoduchosti, přenositelnosti a zejména ceně i toto zařízení najde svůj specifický okruh spokojených uživatelů. Bezesporu k tomu přispěje i tento nový software a pokud ne, nic uživateli nebrání v instalaci a používání předchozí, sice méně stabilní a hůře ovladatelné zato však graficky více okouzlující verze.

 

Předchozí verze USBscope50 software

Více se o produktech Elan dozvíte na stránkách HW serveru nebo u jejich českého distributora, firmy Macro Weil. Zakoupit je rovněž můžete v našem HW Shopu. ŠKOLY POZOR : U příležitosti nového školního roku nabízíme zajímavé slevy!

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Komentáře

Já jsem byl potěšen, že vyšel nový software, protože jsem tento modul koupil asi před 1/2 rokem, ale instalace do systému Vista je asi nemožná. Jako je problém i s jinými zařízeními, tak jsou stále problémy s ovladači pro Vistu. Jestli existuje nějaký figl, jak to zprovoznit, rád bych to zkusil. Před rokem jsem koupil legální software windows a nechtěl jsem už ten "starý" XP kupovat, tak jsem koupil nejnovější Vista 64bit. Kdo chce používat PC i na jiné věci než programy Office, nedoporučuji to, nevím, jak tento stav bude ještě dlouho trvat, ale ve vývoji ovladačů to jde hodně pomalu. Jestli máte návod jak to do systému nainstalovat a ještě aby to fungovalo, budu rád. Klasicky, jak píše "Robenek" to nejde.

Je někde k dispozici ke stažení obslužný SW? Stránky Elanu nefungují :-(

Taky hledam a nemuzu najit. Vyrobce zmizel. Hlavne, ze je jeste nabizen ve spouste eshopu.

Pouceni: Jak na mericim pristroji neni napsano Agilent, tak nekupovat, nekupovat a nekupovat.

Dan