Jste zde

Snímání průchodu proudu v silovém obvodu

Snímání průchodu velkého proudu silovým obvodem s galvanickým oddělením.

Zapojení řeší snímání průchodu proudu v silovém obvodu ovládání pro stykače. Potřebovali jsme vyhodnocovat uzavření obvodu – sepnuto nebo rozepnuto. Pro tyto účely jsme postavili obvod, jehož zapojení je na přiloženém obrázku. Princip je jednoduchý. Sériovým zařazením svorek 11,12 do snímaného obvodu střídavý proud prochází můstkem, kde na diodách D5 – D8 dochází k úbytku, který se po usměrnění použije ke spínání relé SSR a indikaci. Výstupní svorky 01,02 jsou galvanicky oddělené od sítě.Hodnocení článku: