Jste zde

Analyzátor komunikace po RS232

Analyzátor komunikace po RS-232 je prostředkem umožňujícím sledování komunikace dvou zařízení

spolupracujících po sériové lince. Zatímco HW je velmi jednoduchý, v tomto případě je k dispozici též obslužný SW,

byť jen pro Windows 95/98/ME.

Pokud připojujeme nějaký přístroj řízený mikroprocesorem ke komunikačnímu portu počítače PC, vznikají často problémy. Jiným příkladem je oprava staršího zařízení, kdy celý díl například klávesnici, vážící jednotku nebo frekvenční měnič musíme nahradit novější verzí, která většinou není zcela ekvivalentní.Pokud nemáme speciální jednoúčelový analyzátor, což je samozřejmě drahá záležitost, je možno použít další počítač PC připojený paralelně ke komunikační lince. Ten je svou linkou RxD připojen buď k TxD, nebo k RxD zkoušené komunikace. Pro pozorování je možno použít jakýkoliv program pro zobrazení toku dat v COMu. Lepší specializované programy dokážou zobrazit data v obou směrech současně a to tak, že data TxD jdou například přes COM1 a data RxD jdou přes COM2.Tak dostaneme na obrazovku současně dotazy a odpovědi analyzované komunikace.


Schéma zapojení monitorovacího kabelu
 

Řešení, které je zde nabídnuto, zobrazuje obě cesty dat současně v jednom proudu, avšak vystačí při tom pouze s jedním COMem. Je to proto, že laptopy které jsou jako analyzátor nejvhodnější mívají pouze jeden COM. Zapojení připojovacího kabelu je na připojeném obrázku. Pomocí dvou diod jsou jedničky z TxD a z RxD logicky sečteny a vedeny do analyzujícího COMu.V zapojení je použit přepínač, který umožňuje zvolit data v jednom směru, v opačném směru a oba proudy současně v jednom obrázku.Přepínač používáme v případě, že napěťové úrovně v komunikačních linkách nejsou dostatečně kvalitní. Sčítání na diodách pak vykazuje chyby.

Pro popsaný kabel byl zhotoven speciální obslužný program Comtest10. Ten má řadu dalších možností. Data v jednom směru mají bílé pozadí, data v druhém mají zelené pozadí. Mezi dotazem a odpovědí může být různě dlouhá mezera. To je vyjádřeno znaky “- -“.Počet pomlček má logaritmickou stupnici. Každá pomlčka je čtyřnásobek předchozího.Jedna pomlčka je cca 1ms, ale 5 pomlček je již 1 sec.Praxe ukázala, že sledování mezer mezi dotazem, odpovědí, a dalším dotazem ukáže často slabiny komunikace. Je nutno upozornit, že naše řešení si neumí poradit se situací kdy jdou současně dotazy i odpovědi proti sobě a v případě, že odpověď přijde dříve než uplyne jeden znak může být první znak řetězce nesprávně obarven.

Pavel Strejček
pstrejcek@ c-box.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: