Jste zde

HEX File Convert

Program pro konverzi .HEX souboru do .BIN. Stejný jako ten, co máte na HDD, ale tenhle podporuje 8

.HEX formátů, což se může hodit.

Co to je HEXa formát 


HEXa formát souborů byl vyvinut původně pro publikování strojového kódu v papírových médiích a pro přenos po nespolehlivých datových cestách. Formát v sobě totiž obsahuje pro každý řádek kontrolní součet. 
Hlavně koncem 80. let se HEX formátu často používalo, každý z nás si jistě dodnes pamatuje zelené stránky uprostřed Amatérského rádia s uveřejněnými výpisy programů. Právě zde se HEX formát snadno oplatňoval, neboť čtenář opsal celý řádek a program mu potom sám spočítal poslední sekvenci, kterou jste zkontrolovali s vytištěnou a hned jste věděli, jestli jste v řádku udělali překlep, nebo ne..

HEXa formát 16. bitových souborů však není jednotný. Platí zde starý spor, mezi INTEL a MOTOROLA konvencí v pořadí uvádění bytů. Intel používá jako první vypisovaný byte LS (Low significant) byte,  zatímco Motorola celkem logičtěji vypisuje nejdříve MS (Most significant) Byte.  

V praxi je nejvíc rozšířený tzv. INTEL HEX, ale i ten existuje v 8. a 16. bitové verzi. Motorola používá vlastní .S formát a poslední dobou se rozšiřují i různé modifikace PIC hexu. 
Základní PIC HEX existuje ve dvou verzích. Obě v podstatě kopírují intel hex, data jsou duď rozdělena do dvou souborů, nebo jsou uložena  jednom souboru a rozlišují se po párech. 
Další možnou odlišností je znak, definující začátek řádku, velikost adresy - někdy je pevně nastavena na 16. bitů, jindy lze její velikost definovat atd..K čemu je HEX File Convert Program HEX File Convert zde zveřejněný umožňuje konverzi nejrůznějších typů HEX souborů do do .BIN souboru, který obsahuje prostý výpis bytů programu bez jakéhokoli kontrolního součtu. 

Bin soubory poslední dobou úspěšně vytlačují .HEX, protože stoupá spolehlivost datových nosičů a hlavně stoupá také velikost přenáčených souborů. Klasický .HEX soubor je již principielně více než dvakrát větší než stejná data v .BIN souboru. U dnešních FLASH se proto soubory .bin nepoužívají..

Doménou nejrůznějších .HEX souborů tedy dodnes zástává to, pro co byly původně vyvinuty - programy pro procesory. HEX soubory se používají tam, kde data nemají začínat hned na adrese nula, nebo je třeba naplnit pouze část adresového prostoru. Časté je i použití v případě nespojitého adresního prostoru, dat programu a přednastavených konstant pro EEPROM..

Podporované formáty : 

  • Intel.Hex 
  • Intel Ext.Hex
  • Motorola.S 
  • MOS.HEX
  • Tektronic.Hex
  • HP64000.ABS 
  • PIC PICES HEX 
  • PIC INHX16 HEX

DOWNLOAD : 

fconv.zip
Hodnocení článku: