Jste zde

Komunikační platforma pro zásahové jednotky a řízení mimořádných událostí

Společnost Siemens rozšiřuje produktovou skupinu Siveillance o jednotný komunikační systém pro krizová řídicí centra. Software Siveillance Command Connect pomůže zásahovým jednotkám a provozovatelům kritické infrastruktury účinněji využívat zdroje a zefektivnit řízení při řešení mimořádných událostí.
Software Siveillance Command Connect sjednocuje veškeré zprávy vyměňované mezi krizovým řídicím centrem a okolím bez ohledu na způsob jejich přenosu – tedy komunikaci prostřednictvím pevných analogových i digitálních telefonních linek, mobilních sítí, kanálů využívajících protokol IP (Internet Protocol) nebo faxu. Nástroj je vhodný pro řídicí centra hasičů, policie, pátracích a záchranných služeb a také provozovatelů kritické infrastruktury (např. na letištích, v chemických závodech a elektrárnách).
 
Siveillance Command Connect poskytuje ucelený přehled všech aktuálních informací, přicházejících všemi možnými komunikačními kanály | zdroj: Siemens
 
Uživatelské rozhraní softwaru Siveillance Command Connect je logicky uspořádáno a podporuje jeho ovládání velmi intuitivním způsobem. Funkce rozhraní jsou navrženy s ohledem na ergonomii a lze je snadno přizpůsobit podle potřeb konkrétního uživatele - odpovědní pracovníci řídicího centra si mohou rychle vytvářet vlastní komunikační struktury. Pro zajištění rychlé a pokud možno bezchybné činnosti pracovníků centra se software ovládá prostřednictvím dotykových obrazovek.
 
Siveillance Command Connect kombinuje a zpracovává tísňová volání, běžné hovory prostřednictvím pevných i mobilních telefonních sítí, hovory po analogových rádiových pojítkách a další zprávy. Pracovníkům řídicího centra tak poskytuje ucelený přehled všech aktuálních informací přicházejících všemi možnými komunikačními kanály, na jehož základě mohou fundovaně rozhodovat o potřebných opatřeních. V nejbližší době bude software Siveillance Command Connect rozšířen o další komunikační kanály s rozhraními například pro systém digitální obousměrné rádiové komunikace TETRA (Terrestrial Trunked Radio), systém krátkých textových zpráv SMS, službu rychlého předávání zpráv (Instant Messaging – IM) a sociální sítě.

 

Výhradně softwarový systém


Nástroj Siveillance Command Connect tvoří z technického pohledu sada programů pro internetovou telefonii (Voice over IP – VoIP) založenou na standardu VoIP PBX. Jeho uživatelům mohu být určeny různé role s odpovídajícími uživatelskými oprávněními. Není nutný žádný zvláštní hardware, protože software lze snadno začlenit do stávající IT infrastruktury a k systémům od třetích stran se připojuje přes standardizovaná rozhraní. Siveillance Command Connect je určen k použití ve spojení s nástrojem Siveillance Command, který představuje systém krizového řízení při mimořádných událostech používaný mnoha zásahovými jednotkami.
Hodnocení článku: