Jste zde

Kurzy programování PIC

Pokud vás zajímají procesory PIC, můžete se zůčastnit školení, které se konná ve středu 24.4.2002 v

Praze.

Díky úrovni technologie integrovaných obvodů jsou v současné době k dispozici jednočipové mikropočítače (mikrokontroléry) s takovými  parametry a cenami, že jejich použití přináší řadu výhod prakticky v každé elektronické konstrukci: vysoká výkonnost, velice nízká spotřeba, velká proudová zatížitelnost, malé rozměry, spolehlivost, flexibilita, snadné oživování a opravy, a k tomu velmi nízká cena,. Aplikace s mikrokontrolérem bývají ve srovnání s klasickým řešením nejen levnější, ale i nesrovnatelně „chytřejší“ a elegantnější.

Mikrokontroléry PIC firmy Microchip jsou nejvýhodnější nejen z „výkonnostních“, cenových a dalších hledisek (dostupnost součástek ze skladu v Praze, aplikační podpora), ale i proto, že se s nimi dobře pracuje. Mají tzv. architekturu RISC, z níž vyplývá jednoduchost, symetrie, vysoce optimalizovaná účelnost a názornost. Návrhové prostředky pro ně jsou levné a výkonné.

Tuto lákavou techniku si může osvojit prakticky každý. Je možné postupovat formou více či méně amatérského samostudia, ale daleko nejefektivnějším přístupem je využití služeb kvalifikovaného lektora s bohatými praktickými zkušenostmi. Pak je možné naučit se základům během jediného dne!

Pro zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat s PIC, pořádá školení ASIX s.r.o., autorizovaný konzultant firmy Microchip. Základní kurs je jednodenní. Předpokládá pouze určitou znalost digitální techniky a práce s PC, a naopak žádné znalosti z
oblasti mikroprocesorů. Absolvent bude schopen samostatně vytvářet jednoduché aplikace.

Výuka probíhá na praktických příkladech, s individuálním přístupem ke každému z maximálně 6 účastníků. Je rozvržena do šesti vyučovacích hodin. Další dvě hodiny je možné využít k práci za asistence lektora, a ke konzultacím.

 

Stručná osnova kursu

 • Logický obvod, programovatelný logický obvod, mikrokontrolér.
 • Mikrokontrolér z pohledu konstruktéra (uživatele).
 • Algoritmizace, vývojové diagramy.
 • Instrukční soubor mikrokontroléru. Základy assembleru.
 • Základy práce se simulátorem a s programátorem.
 • Tvorba jednoduchých programů.

Časový rozvrh

  9:00 – 11:35   výuka
 11:35 – 12:35   oběd
 12:35 – 15:10   výuka
 15:10 – 15:25   občerstvení
 15:25 – 16:55   konzultace

 

Termíny školení

Školení jsou organizována postupně podle zájmu. Jednotlivé termíny jsou průběžně domlouvány se zájemci (telefonicky a e-mailem). Většinou se jedná o první nebo druhé středy v měsíci.
Zde na HW serveru se termín nejbližšího školení vždy dozvíte na hlavní stránce v krátké anotaci na tento článek.
Přihlásit se můžete nejsnáze vyplněním dotazníku vpravo nahoře..

Cena

Absolventi kurzu získají :

 • Základní představu o mikroprocesorech PIC.
 • Znalosti jak pracovat s vývojovými nástroji.
 • Teoretický úvod do algoritmizace problémů

   

 • Slevu na vývojové prostředky.
 • Slevu na námi prodávané součástky
 • Slevu na pokračovací kurs. - (formou dalšího školení nebo distančním způsobem)

Cena ze jednodenní školení včetně obědu je 1950 Kč bez DPH (5 %).

Účast

Po dohodě na základě přihlášky vám potvrdíme účast na konkrétním termínu školení. Pokud dorazíte bez předhozí dohody bývá kapacita kurzu většinou již plně obsazena.

Místo

Staropramenná 4, Praha 5 – Smíchov

Detaily a kontaktní informace o firmě ASIX najdete na Kontaktních stránkách.


Hlavní stránka HW serveru

Hodnocení článku: