Jste zde

MultiPlayer 2.2

MultiPlayer je přehrávač multimediálních souborů (Audio a Video) s podporou dálkového ovládání

pomocí IrAMPu a některými dalšími funkcemi.

Multriplayer používá na samotné přehrávání WinAmp a kodek Windows. Samotný program je tedy "pouze" něco jako rozšířený SKIN, ale některé funkce má proti WinAMPu navíc. Umí také přehrávat video, což se mnohdy hodí..
Lze jej použít pro Win9x, WinME, u dalších jsem to nezkoušel.
Vzhled autor převzal z WinAmpu se skinem Psychotic.. 


  • Podporované Audiosoubory - MP3, WAV, MOD, MID, VOC, AudioCD stopy CDA, a taky M3U (načte záznamy pouze z prního načteného m3u souboru), což jsou známé Playlisty WinAmpu. Pro přehrávání Audiosouborů využívá WinAmp, který zpouští na pozadí ve skrytém tvaru.
  • Podporované Video soubory - AVI, MPG, ASF, WMV, MOV, DAT - u těchto souborů využívá kodeku ve Windows, takže je nutné mít nainstalovaný příslušný kodek.


Postupný vývoj programu 

Ver. 1.1 - První verze MultiPlayeru
Ver. 1.2 - Podpora PlayListu m3u z WinAmpu. V PlayListu m3u musí být uvedená úplná cesta  k souborům.
Ver. 1.3 

- Podpora opakovaného přehrávání souborů. Toto nastavení lze ovlivnit v Options/Options/Repeat
- Umístění tlačítka "Select All" v Options/Associations.

Ver. 1.4

- Oprava chyby v příkazovém řádku
- Oprava chyby v titulcích
- Oprava chyby ve změně rozlišení
- Vypnutí šetriče ve FullScreenu

Ver. 1.5

- Oprava chyby v titulcích 
- Nastavení FullScreenu a standartního okna dvouklikem na display
- Scrolling názvu souboru
- Podpora SystemTray Icon

Ver. 1.6

- Podpora AutoExit MultiPlayeru a automatické vypnutí Windows
- Podpora Dálkového ovládání IrAMP přes Sériový port. Příjímač k dálkovému ovládání si lze objednat na adrese iramp.hw.cz  .Jako vysílač lze použít jakékoli dálkové ovládání (kromě pár vyjímek). Nastavení lze provést v okně OPTIONS, které je dostupné pod malou ikonkou v levém horním rohu na ovládacím panelu. V Options je nabídka Remote Control, kde lze nastavit jednotlivé příkazy přicházející z dálkového ovládání. Je nutné se přepnout myší do příslušného políčka (nastavit focus) a pak stisknout příslušné tlačítko dálkového ovládání. Ve vybraném políčku se zobrazí řetězec. Nyní se stává tlačítko aktivní. Po dalším stisku tlačítka na dálkovém ovládání se provede příkaz.

Ver. 1.7

- Podpora mpa video souboru
- Vylepšené nastavení Titulku
- Podpora Lokálního menu v hlavním okně MultiPlayeru
- Odstranění dalších chyb

Ver. 1.8

- Oprava drobných chyb
- Plynulé nastavování hlasitosti. Posuvníkem lze pohybovat.
- Zjednodušení nastavení dálkového ovládání

Ver. 1.9

- Zoom Menu
- PopUp Menu na obrazovce videa

Ver. 2.0

- Změna designu v nastavení
- PopUp Menu- VolumeUp, VolumeDown, Mute
- Zvýraznění právě přehrávaného souboru v PlayListu
- Podpora souboru *.mpe
- Odstranění zneaktivnění ForeGround aplikace

Ver. 2.1

- Oprava drobných chyb
- PopUp Menu v Tray Ikone
- Náhodné přehrávání

Ver. 2.2

- Vypínání PC pomocí dálkového ovládání
- Indikátor hlasitosti

DOWNLOAD a Odkazy :

Hodnocení článku: