Jste zde

Omezená verze disasembleru DASM51D.exe

Program slouží k převodu programu pro jednočipové počítače řady MCS 51 z formátu *.bin. Zpětný převod je komfortní do ASM51 i s návěstími. Zpětná návěstí se vytváří jen na přání. Vznikají až ve druhém průchodu, pokud jsou požadována. Překladač vás vyzve k zadání 2 (velkých) písmen. (Např. AA). Uvedeny disasembler je pouze český. Pracuje pod DOSem ale také pod Windows98 (z okna WC - rozuměj Windows comander).

Dále jsem přidal i sadu pomocných programů, které se váží k DASM51 jen okrajově. Urychlují zpětný překlad a archivaci. Demo verze programu DASM51d je omezena na rozsah 100 adres hexa, (256 míst desítkově). Během překladu vznikají dočasné soubory s příponami *.da3, *.da4 a *.da5 které nejsou k vidění, ale pozor na stejné přípony! Cílové soubory mají příponou *.da1 a *.da2. Počítač nic moc - 486 a vyšší. Programy DOS 5.0 a vyšší, nebo z okna DOSu ve WIN, také z WIN98 z okna WC, ale i jinak. Další omezení nejsou.

Na procesor 51 jsou uvolněny tyto programy:

dasm51d.exe Disasembler 51 (demo-100 adres hexa)
aa.bin Cvičný soubor v kódu bin procesoru 51
tab51.exe Soubor pro převod výpis bin-tabulka
pom.exe Pomocný soubor pro úpravu výpisu

Stažení celého programového balíku - dasm51d.rar

Návod k použití - první spuštění disasembleru (DASM51.exe):

Spusťte DASM51.exe a postupujte podle nápovědy. Pokud nebude výsledek odpovídající přečtěte si i další návod od bodu 1. Připomínám, že výsledný soubor má příponu .da2 a poprvé tiskněte raději ENTER.

 1. Spusťte soubor DASM51.exe. (Označit DASM51.exe a potvrdit ENTER).
 2. Na výzvu zadejte binární soubor např. aa.bin. který jsem přidal. Váš soubor (ve tvaru .bin stažený z procesoru 51) se bude jmenovat
  jinak.
 3. Na výzvu zadejte jméno výstupního souboru ale bez přípony.
 4. Na výzvu zadejte 2 písmena pro návěstí. (např. HH)
  Doporučení: Použijte raději písmena velká. Můžete zadávat pro návěstí 1 až 3 písmena, ale program je vyladěn na 2 písmena. Když nezadáte písmeno stisknete ENTER tak se vytvoří návěstí XX:.
 5. Pracujte dále podle menu, (poprvé raději vždy stiskněte ENTER).
 6. Vzniknou 2 soubory. Soubor s příponou .DA1 je standardní DASM a soubor s příponou .DA2 je cílový s návěstími.
 7. Prohlédnete si z WC (pomocí F3 ,F4 nebo jinak) soubor s příponou *.DA2 (ten je cílový) a také soubor s příponou *.DA1.

PROGRAM PRO ARCHIVACI NEBO EDITACI TAB51.exe

Pokud chcete program z přímo z binárního kódu archivovat, vypsat, nebo rychle opravovat a můžete to provést také programem TAB51.exe. Po překladu vznikne soubor *.DA0 - tabulka ve které se zorientujete nebo jí vytisknete. Když některé číslo opravíte, můžete soubor stejným programem TAB51 přeložit do souboru bin, ale s příponou *.d00. Tabulka vám vznikne také v Nortonu (nebo WC), ale ta jde špatně vypisovat na tiskárně a nejde dobře uložit. Zde jsou data v souboru, který jde měnit a vypisovat. Výsledný soubor jde přímo programovat do procesoru 51. Je to takový rychlý editační prostředek.

Postupujte podle menu, poprvé raději používejte ENTER.

Návod k použití - první spuštění TAB51.exe:

 1. Spusťte soubor TAB51.exe. (Označte TAB51.exe a klikněte ENTER).
 2. Stiskněte ENTER, pro převod bin souboru do tabulky. ESC pracuje obráceně. Převádí tabulku zpět do souboru bin.
 3. Zadejte zdrojový soubor např. aa.bin. (Jenom poprvé - jako demo). Váš binární soubor bude mít jistě jiný název.
 4. Zadejte jméno výstupního souboru (tabulky), bez přípony.
 5. Stisknete ENTER a po ukončeni činnosti programu si prohledněte výsledný program s příponou da0.
 6. Pokud v tabulce opravíte některá data můžete převést soubor zpět do tvaru bin podobným postupem. Spustíte program TAB51.exe, potom stisknete ESC a zadáte jako vstupní vámi opravený sobor s příponou da0. Vznikne vám soubor ve tvaru bin s příponou d00. Ten již můžete přímo programovat do uP51.

Všechny vzniklé soubory jdou tisknout obvyklým způsobem. Tabulka jde editovat ale pouze ve formátu ve kterém je zhotovena. Když jí upravíte hlavičku tak už to nepůjde. Pokud budete mít zájem mám i plnou verzi a další zajímavé programy pro rozkódování 51. Program zpracovaný "Vaším kolegou" je pak rychleji a jasněji pochopen."(Vhodným)" programem jdou získat i data z omylem zamčeného procesoru 51. Tyto programy vznikly na základě činnosti s podrobným disasemblovanim kódu 51.

Program POM51.exe obsahuje v sobě samostatnou nápovědu (HELP). Jde o nenápadný, ale velmi užitečný program. Po použití programu DASM51.exe se dodatečně editují přeložené výsledky do ještě více srozumitelného tvaru. Urychli to činnost.

Tato verze DEMO je volně šířitelná. Pokud máte zájem o plné verze stojí symbolických 199 Kč + poštovné. Školy a učiliště 99Kč + poštovné. Programy Vám zašlu na disketě. Pokud by měl někdo specielní požadavky na program DASM51, tak mám i zdrojový kód v C++. Zabývám se delší dobu ("zpětným") programováním µP51. Na závěr upozorňuji, že tyto programy mají sloužit pouze k legální, vývojové a nedestruktivní činnosti. Za pirátství v oblasti software ale i za další jakékoliv škody z titulu těchto programů nepřebírám zodpovědnost.

Ať Vám slouží!

DOWNLOAD & Odkazy

 • Stažení balíku volně šiřitelných programů DASM51d - dasm51d.rar
Hodnocení článku: