Jste zde

OPTAMA - překladač jazyka C pro mikrokontroléry PIC

Optama PIC C Compiler Lite je překladač jazyka C pro Microchip PIC. Podporována je většina typů s

12-bitovou a 14-bitovou šířkou paměti programu a podpora součástek firmy Ubicom (dříve Scenix).

Firma ASIX s.r.o. přináší na trh zajímavý produkt - Optama PIC C Compiler Lite, překladač jazyka C pro mikrokontroléry Microchip PIC.S postupným zlevňováním a současným růstem výkonnosti jednočipových mikroprocesorů se postupně i v této oblasti začína prosazovat programování ve vyšších programovacích jazycích, které donedávna bylo doménou pouze “velkých počítačů”, a návrháři zařízení s mikrokontroléry již nejsou odkázáni na holý assembler.


Použití vyššího programovacího jazyka přináší množství výhod, především v tom, že vývojář se může soustředit na řešení samotného problému a nemusí svoji invenci vkládat do podružných záležitostí, jako přesouvání dat do a z pracovního registru, vytváření cyklů pomocí návěští a skoků nebo neprůhledné předávání parametrů do podprogramů. To a mnohé další za něj řeší překladač – už samotné zjednodušení práce s vícebytovou celočíselnou aritmetikou je pádným argumentem.

Začínáme s Optama C

Překladač Optama C poskytuje levnou vývojovou platformu pro rychlou tvorbu aplikací s PIC. Obsahuje dobře optimalizovaný překladač a přehledné vývojové prostředí pod Windows 95/98/ME/NT/2K/XP. Je navržen se snahou o maximální uživatelské pohodlí, a přitom tak, aby jeho osvojení bylo zvládnutelné v co nejkratším čase. Balení obsahuje kromě instalačního CD-ROM také registrační kartu a stručný tištěný manuál. Instalace je plně automatizovaná a velmi rychlá; po zvolení cílového adresáře a zadání sériového čísla trvá pouze několik sekund.

Po spuštění vývojového prostředí uživatele přivítá střídmý design aplikace, který však obsahuje všechny potřebné funkce. Ovládání je natolik jednoduché, že k němu opravdu není co dodat – každý, kdo někdy pracoval ve Windows, se jistě rychle zorientuje. Stačí založit nový projekt, specifikovat cílový procesor, vytvořit nový zdrojový soubor a psaní programu v interním editoru může začít.

Vlastnosti překladače

Překladač Optama C vytváří kvalitní kód v assembleru a podporuje většinu vlastností jazyka C.

K dispozici jsou následující datové typy:
- char, short (8-bit)
- int, long (16-bit)
- pointery typu const char
- jednodimenzionální pole (pouze 8-bitové typy)

Uživatel si může volit různé možnosti optimalizace jako například úroveň optimalizace kódu, ponechání nebo vynechání nepoužitých funkcí a proměnných, apod.

Z jazyka C je implementováno následující:
- if-else, while, for, return, break, continue, extern, switch, case, default, goto a návěští
- operátory ~,++,--,+,-,<-<=,>,>=,==,!= =, !, &, |, ^, &=, |=,  ^=, &&, ||, *, /, %, <<, >>, <<=, >>=
- konstanty v paměti programu
- absolutní adresy
- vkládání řádků a celých bloků v assembleru

Preprocesor podporuje direktivy #include, #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #endif a #else. K dispozici je i direktiva #pragma užitečná např. pro specifikaci taktovací frekvence mikrokontroléru (např. #pragma CLOCK_FREQ 4000000 pro typický kmitočet 4 MHz).

K dispozici jsou vestavěné funkce, které realizují různé často používané operace. Kromě triviálních funkcí jako nop, sleep, clear_wdt či nastavení/zjišťování směru a stavu portů apod. jsou pro uživatele připraveny i komplexnější funkce: zpoždění (v ms, ms a s), softwarový UART a BCD převod. Další funkce lze přidávat uživatelsky pomocí knihoven.

Kompilace je dvoufázová: meziproduktem je zdrojový text v assembleru vzniklý překladem zdrojového textu z jazyka C, a ten je následně přeložen do formátu Intel HEX. Překladač také podporuje tvorbu knihoven pro funkce použitelné v budoucích aplikacích.
 

Překladač Optama je určen pro všechny, kteří chtějí za příznivou cenu získat možnost pohodlného a rychlého vývoje aplikací v jazyce C.

Přehled vlastností

 • Integrované vývojové prostředí
 • Podpora projektů, manažer projektů
 • Tři volitelné úrovně optimalizace kódu (pro usnadnění ladění)
 • Možnost vkládání pasáží v assembleru
 • Uživatelské konstanty a proměnné
 • Pole s inicializací, použití polí ve výrazech
 • Volitelný překlad nepoužitých funkcí
 • Struktury/uniony

Podporované typy mikrokontrolérů

Překladač je určen především pro mikrokontroléry PIC firmy Microchip. Podporována je naprostá většina typů s 12-bitovou a 14-bitovou šířkou paměti programu. Kromě toho je implementována i podpora součástek firmy Ubicom (dříve Scenix), jejich architektura je inspirována architekturou mikrokontrolérů PIC.
 

 • PIC12C508(A), PIC12C509(A), PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672
 • PIC16C52, PIC16C54, PIC16C55, PIC16C56, PIC16C57, PIC16C58
 • PIC16C61, PIC16C62(A, B), PIC16C63(A), PIC16C64(A), PIC16C65(A,B), PIC16C66, PIC16C67, PIC16C641, PIC16C642, PIC16C661, PIC16C662
 • PIC16C620(A), PIC16C621(A), PIC16C622(A), PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625
 • PIC16F627, PIC16F628
 • PIC16C71, PIC16C72(A), PIC16C73(A, B), PIC16C74(A, B), PIC16C76, PIC16C77, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C773, PIC16C774
 • PIC16F83, PIC16C84, PIC16F84(A), PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F877
 • PIC16C923, PIC16C924
 • Ubicom SX18, SX28

Odkazy

..z materiálů firmy Asix připravil Petr Lukáš

 

Hodnocení článku: