Jste zde

Ovladače v DELPHI pro RS 232

Volné ovladače, které podporují hardwarový Handshaking, ovládaní jednotlivých pinů portů

atd.

Pokud programujete ovládací software pod Windows (95, 98, NT) k jakémukoli zařízení, mát velký problém s přístupem na porty, neboť Microsoft konečně začal používat definici operačního systému z roku 1960 a u Windows NT operační systém opravdu hlídá, aby uživatelský SW nedělal co nemá na HW vrstvě. Proto je při programování jakýchkoli HW zařízení potřeba přistupovat k těmto zařízením korektně přes Windows API.

Vzhledem k praktické absenci jakýchkoli standardů na přenos informací po LPT se téměř všechna zařízení ovládaná z Windows softwaru připojují na RS 232, pokud to není znemožněno potřebou velké přenosové kapacity.( Časem se snad prosadí USB, zatím však jeho použití příliš rozšířené není..)

Právě pro tyto případy je určen 32. bitový driver do DELPHI - COM Port Driver for Delphi 2.0, který napsal Marco Cocco a je volně k dispozici pro nekomerční účely. Vlastně se jedná spíše o komponentu do Delphi, než o driver v pravém slova smyslu..

Tato komponenta obsahuje všechny potřebné procedury pro jakoukoli práci s RS 232

Zde je vybraný seznam rutin :

procedure SetComHandle( Value: THANDLE );
procedure SetComPort( Value: TComPortNumber );
procedure SetComPortBaudRate( Value: TComPortBaudRate );
procedure SetComPortDataBits( Value: TComPortDataBits );
procedure SetComPortStopBits( Value: TComPortStopBits );
procedure SetComPortParity( Value: TComPortParity );
procedure SetComPortHwHandshaking( Value: TComPortHwHandshaking );
procedure SetComPortSwHandshaking( Value: TComPortSwHandshaking );
procedure SetComPortInBufSize( Value: word );
procedure SetComPortOutBufSize( Value: word );
procedure SetComPortPollingDelay( Value: word );
procedury pro odesílání a příjem znaků
procedury pro zavírání a otevírání portu
 

Udaná originální stránka ze které byl software stažen již sice není dostupná, ale licence programu jednoznačně umožňuje volné nekomerční použití i distribuci…

DOWNLOAD OVLADAČE z HW serveru: comdrv32.zip (35 kB). 

Poznámka : Ve všech podobných rutinách jsou chyby, kterým se nedá zabránit. Pamatujte prosím nato.


Děkujeme firmě PaPouch za TiP na tento ovladač..

Hodnocení článku: