Jste zde

Pocket PC software pro elektro & měření

Pro vánoční a dlouhé zimní večery jsem připravil zajímavý článek pro všechny majitele kapesních počítačů - Pocket PC. Proč nevyužít tyto stroje jako užitečné pomocníky každého elektrikáře - hardwaráře ? V dnešní době již existuje software pro vytvoření osciloskopu nebo generátoru ze zvukové karty nebo malé encyklopedie se všemi potřebnými základními elektroinformacemi.

Pro vánoční pohodu a dlouhé zimní večery jsem vybral téma, které jistě napadne nejen mě, ale i každého technika, který je vybavený malým kapesním počítačem typu Pocket PC: "Proč ho nevyužít pro elekrotechnické účely ?". Běžně je takové Pocket PC stále využívá jen jako vyspělý diář nebo přenosný multimediální přístroj. Základem transformace Pocket PC z diáře na elektropomocníka je samozřejmě vhodný software, který buď využívá standardní hardware konkrétního přístroje nebo je ho nutné doplnit nějakým rozhraním, nejčastěji v podobě Compact Flash nebo SD karty. Pokud dnes člověk zabrouzdá po internetu s využitím vyhledávače Google, může najít zajímavé "elektroprogramy", některé i volně stáhnutelné a zdarma (tzv. Freeware). A právě z mého pohledu nejzajímavějšími programy stručně uvedu v následujících řádcích. Bližší informace pak hledejte na uvedených stránkách výrobců a šířitelů.

Poznámka: Uvedené programy jsou určené převážně pro Pocket PC 2003 (příp. Pocket PC 2002) a neručím za jejich funkčnost a bezproblémovost na Vašem Pocket PC. Volba, zda program vyzkoušet, je jen na Vás. Před instalací však doporučuji zalahovat alespoň důležitá data a pečlivě přečíst informace na stránkách produktu.

Výhody a nevýhody použití Pocket PC v oblasti elektrotechniky

Výhody:

 • Možnost nošení důležitých informací stále při sobě
 • Se správným softwarem, příp. modulem, lze získat flexibilní měřící stanici
 • Elektronické zobrazení pdf manuálů a datasheetů přímo v terénu
 • Dlouhá výdrž na baterie, malá hmotnost a rozměry v porovnání např. s notebooky
 • Přístup k datům a informacím na internetu, kdekoliv v terénu

Nevýhody:

 • Proti notebookům omezené možnosti zobrazení a zpracování dat
 • Nutnost použít jen software určený pouze pro Pocket PC
 • Omezené měřící schopnosti v porovnání s přenosnými multimetry či digitálními osciloskopy

Použití

 

 • Mobilní jednoduchá měřící stanice
 • Lehce přenosný informační zdroj pro instalace a servis zařízení v terénu
 • Zaznamenávání a ukládání dat a informací v terénu s jednoduchým přenosem do PC
 • Univerzální generátor signálů
 • Levný přenosný osciloskop či analyzátor
 • Satelitní navigace
 • atd.
 

Spektrální analyzátor & generátor & oscilátor v Pocket PC

Zajímavý software pro každého technika, který má v kapse Pocket PC, je soubor programů pro generování a analýzu signálů prostřednictvím zvukové karty - Virtins Pocket Instrument. Firma Virtins tak využila toho, že dnes každý kapesní počítač typu Pocket PC má docela výkonnou zvukovou kartu. Pak tedy stačí ji jen využít pomocí softwaru pro jednoduchý generátor nebo spektrální analyzátor s vlastnostmi danými právě zvukovou kartou. To může například znamenat v případě frekvenčního rozsahu analyzovaných a generovaných signálů omezení na 20 kHz. Pro jednoduchá informační měření však často omezené parametry nevadí. Naopak výhodu toho řešení je možnost okamžitého použití po instalaci programu bez nutnosti připojení nějakého drahého hardwaru. Navíc je možné toto řešení jednoduše a okamžitě vyzkoušet prostřednictvím bezplatné dvoudenní plně funkční zkušební verze.

V nabídce firmy je možné vybrat softwarový balík Virtins Pocket Instrument obsahující všechny části, které však lze zakoupit i zvlášť za nižší cenu. V nabídce jsou:

 • Virtins Pocket Oscilloscope - dvoukanálový osciloskop (dva kanály stereofonního signálu), který na grafickém displeji umožňuje zvlášť zobrazení obou kanálů, jejich součet, rozdíl nebo Lissajousovy obrazce. Ze zobrazených průběhů lze vypočítat všechny běžné parametry jako je střední hodnota, výkon nebo najít maximální, resp. minimální hodnotu.
 • Virtins Pocket Spectrum Analyzer - dvoukanálový spektrální analyzátor umožňující zobrazení amplitudového a fázového spektra nebo autokorelace a vzájemné korelace. Je možné volit 128 až 32768bodovou FFT (Fast Fourier Transformation) a okna typu obdélník (Rectangle), trojúhelník (Triangle), Hanning, Hamming nebo Blackman.
 • Virtins Pocket Signal Generator - dvoukanálový, široce nastavitelný a přeladitelný, signálový generátor (Sweep/Arbitrary/Function Generator). Ten umožňuje generování signálů typu sinus, trojúhelník, pila, bílý šum, růžový šum, multitónový signál a libovolný tvar signálu definovaný souborem/knihovnou. Frekvence může být pevná nebo lineárně nebo logaritmicky přeladitelná. Generované signály je možné v reálném čase zobrazovat.

Generované nebo zobrazované signály lze ukládat do souborů .wav nebo jako vzorky do .txt. Dále je možné obrazce ukládat jako bitmapový obrázek .bmp pro možnost přímého vytištění. Software je placený, ale je k dispozici zkušební dvoudenní trial verze.

Pro bližší informace odkazuji na stránky firmy:

Příklady Pocket PC softwaru - zleva signálový generátor, osciloskop, spektrální analyzátor a soubor všech v jednom programu

Příklad bezpečného připojení měřeného obvodu k zvukové kartě

Software Electro od firmy Omnytex Technologies

Další zajímavý software pro Pocket PC, který lze najít na stránkách internetu, je informační program/encyklopedie nazvaná Electro. Tento program je tedy slouží jako databáze všech důležitých údajů a parametrů potřebné pro každého elektrotechnika. V jednoduchém, ale přehledném zobrazení, je mimo jiné možné získat následující údaje:

 

 • Kalkulátor dle Ohmova zákona
 • Transformace hvězda <-> trojúhelník
 • Informace z oblasti logických obvodů řady 7400
 • Enkodér Morseova kódu
 • R/C/L kalkulačka
 • Třífázové výkonové připojení
 • Schémata běžných konektorů
 • Základní obvody s operačními zesilovači
 • Impedanční kalkulačka
 • Rezonanční kalkulačka
 • Reaktanční kalkulačka
 • Tabulka radiových pásem
 • a mnoho dalších informací....

Software je placený, ale je k dispozici volná zkušební trial verze.

Pro bližší informace odkazuji na stránky firmy:

LabVIEW 8 PDA Module & Compact Flash vzorkovací karta NI

LabVIEW 8 PDA Module firmy National Instruments je rozšíření známého grafického vývojového prostředí LabVIEW 8. Tento modul se využívá pro kompilaci vytvořené aplikace, aby běžela i na operačních systémech Palm, Windows Mobile for Pocket PC nebo Windows CE kapesních počítačů. NI LabVIEW PDA Module modifikuje LabVIEW prostředí, aby vznikla optimalizovaná flexibilní a výkonná aplikace pro PDA, která bude vyžadovat méně paměti a používat všechny vlastnosti a prostředky, kterými se moderní procesory pro mobilní zařízení vyznačují. Modul umožňuje zvolit konkrétní typ kapesního počítače, pro který je aplikace určena, aby bylo dosaženo maximální spolehlivosti a výkonu. Také to umožňuje použití hardwarových tlačítek na těle konkrétního počítače a tím zjednodušit ovládání aplikace. Dále je aplikace upravena pro přídavné hardwarové rozhraní, v podobě Compact Flash karty z nabídky National Instruments (například karta NI CF-6004 - viz. obrázky) nebo jiných spolupracujících firem, a je zvýšena podpora bezdrátového přenosu dat přes Bluetooth nebo WiFi. To poskytuje už většina moderních kapesních počítačů.

Konkrétně v nabídce National Instruments je hned několik různých Compact Flash karet fungující jako hardwarová signálová rozhraní s analogovými a digitálními vstupy i výstupy. Kapesní počítač je tak chráněn před nepříznivými stavy, které mohou v měřeném nebo řízeném obvodu nastat. Navíc v kartách jsou v případě analogových I/O implementovány A/D a D/A převodníky. Příkladem může být karta označená jako CF-6004 (viz. obrázky), která nabízí 4kanálový 14bitový A/D převodník s rychlostí převodu až 200 kvzorků/s a 4 digitální I/O vstupy s logikou LVCMOS/LVTTL (3.3 V).

Pro bližší informace odkazuji na stránky firmy:

Připojení Pocket PC k měřené nebo řízené aplikaci prostřednictvím rozhraní v podobě Compact Flash karty

Vnitřní struktura Compact Flash karty (měřící rozhraní CF-6004)

Osciloskop/logický analyzátor pro Irda komunikační rozhraní

VITO Oscilloscope firma Vito technology je zajímavý software pro analýzu signálů veškerého přenosu přes infračervený port Vašeho Pocket PC. Software podporuje IR standardy se signály v rozmezí od 10 kHz výše. Časové zobrazení/rozlišení je nastavitelné v programu a pohybuje se v rozsahu 10 až 1000 ms. Jinak lze zobrazit jednorázové i periodické průběhy v jednoduchém módu (single mode) a porovnávacím módu (comparison mode). Software je placený a není k dispozici zkušební trial verze.

Pro bližší informace odkazuji na stránky firmy:

 

 

 

 

Struktura Irda osciloskopu/logického analyzátoru - VITO Oscilloscope

Pocket Oscillator v1.0 pro zvukovou kartu

Pocket Oscillator je zajímavý program pro Pocket PC 2002 (a vyšší) pro zpracování a generování audio signálů. Celý program je založen na sestavování systému generující požadovaný signál z jednotlivých modulů vzájemně propojitelných. K dispozici jsou následující moduly:

 • Oscilátor (Oscillator): generuje sinusový, obdélníkový a trojúhelníkový průběh signálu s možností průběžně nastavovat frekvenci od několika Hz až zhruba do 11 kHz
 • Mikrofón (Microphone): zavádí signál z Pocket PC mikrofónu do jiných audio modulů
 • Generátor šumu (Noise Generator): generuje bílý šum s plochým amplitudovým spektrem
 • Sčítací blok (Adder): sčítá dva signály dohromady
 • Násobící blok (Multiplier): násobí dva signály dohromady
 • Řízení hlasitosti (Volume Control): nastavení amplitudy audiosignálu
 • Reproduktor/sluchátka (Speaker): tento blok přímo posílá (připojuje) signál na audio výstup (reproduktor/sluchátka)

Signály z modulů lze libovolně přes sčítací a násobící bloky kombinovat s tím, že maximálně 20 modulů je možné zapojit do jednoho systému. Software je freeware, tzn. volný ke stažení a užívání. To z něj dělá zajímavý nástroj například pro testování propustných pásem jednoduchých filtrů a DSP algoritmů.

Pro bližší informace odkazuji na stránky firmy:

Příklady obrazovek (screenshots) z programu Pocket Oscillator v1.0

Zajímavost na konec - Frequency Tuner v1.5

Jako poslední software jsem vybral spíše zajímavost v podobě programu, který měří vstupní frekvenci signálu/zvuku a převádí ho na noty (viz. obrázek). Program je určen pro procesor kompatibilní s ARM.

Pro bližší informace odkazuji na stránky firmy:

Závěr

V tomto článku jsem se chtěl s Vámi, jako čerství majitel Pocket PC, podělit o na internetu nalezené zajímavé programy s nějakou spojitostí se světem elektrotechniky. Neručím za funkčnost na Vašem Pocket PC, ale minimálně jako inspirace je to zajímavé. Pokud kapesní počítač ještě nemáte, tak věřte, že s nimi jdou dělat již zajímavé věci a i levné přístroje s cenou do 10 tisíc s DPH vč. počeštěných Windows, např. výrobky Acer, splní hodně vašich požadavků na kompaktní přenosné všestranné zařízení. A pokud nenávidíte OS Windows, je tu přece ještě Palm....

~~~~~ Veselé Vánoce všem čtenářům přeje redakce serveru HW.cz včetně autora. ~~~~~

Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: