Jste zde

Návrh obvodů

MARC4 - 4bitová architektura od Atmelu

Rodina mikrokontrolérů MARC4 obsahuje jádro RISC jehož instrukce jsou prováděny ve 2 taktech hodinového impulsu, z čehož vyplývá délka instrukce 0.5 µs při taktu 4 MHz. I přesto je v aktivním módu spotřeba hluboce pod 1mA. Tato jedinečná kombinace rychlého zpracování dat a nízké spotřeby předurčuje rodinu MARC4 pro aplikace v bezdrátových přenosech jako např. elektronický klíč, imobilizéry, bezdrátová klávesnice pro PC a multimédia, bezdrátová čidla a každé jiné datové aplikace využívající IR a RF.

USB logický analyzátor SIGMA

Novinka firmy ASIX zvaná SIGMA je výkonný, rychlý, flexibilní, snadno použitelný a cenově dostupný logický analyzátor s extrémně velkou pamětí, hardwarovou kompresí naměřených dat v reálném čase a komplexní logikou spouštění (trigger). SIGMA je navíc zkonstruována tak, aby bylo možné přidávat další softwarová i hardwarová rozšíření užitečná pro vývojáře elektronických zařízení. SIGMA je připojena k počítači prostřednictvím USB portu, který zajišťuje komunikaci i napájení.

TIRS.NET - vizualizační a řídicí systém založený na technologii Microsoft.NET

Systém TIRS.NET společnosti CORAL s.r.o. představuje moderní SW kategorie SCADA/HMI určený na budování dispečinků a průmyslových aplikací pro rozvodné závody, teplárenství, vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, řízení výroby, krizové štáby další oblasti.

2místný čítač připojený k 8pinovému mikrokontroléru

8pinové mikrokontroléry se staly vcelku běžnými. Spousty společností včetně Microchipu a Atmelu má tyto mikrořadiče v nabídce. Takováto MCU i přes svoji velikost poskytují mnoho funkcí, avšak často je počet vstupně-výstupních linek omezen na maximální počet 6 (2 vývody připadají na přívod elektrické energie do čipu). Právě díky těmto omezením je vždy výzva navrhnout konkrétní zapojení s takto malými mikročipy, speciálně to platí při návrhu řízení optických zobrazovačů (LCD, 7segmentové LED displeje, atd.). Právě poslední zmíněné zapojení si dnes probereme a ukážeme si jeho řízení pomocí metody „Charlieplex“, což je obdoba multiplexního řízení. Proč se tato metoda nazývá zrovna Charlieplex, se mi přes veškerou snahu nepodařilo zjistit.

Stránky