Jste zde

ADE7880: Harmonická analýza se 40 vývody

Speciální integrovaný obvod od Analog Devices umožňuje realizovat velmi přesnou harmonickou analýzu, vyžadovanou při důsledném monitorování kvality rozvodných sítí.

Společnost Analog Devices představuje integrovaný obvod pro energetická měření či monitorování kvality sítí s označením 

  • ADE7880,
  • Polyphase Multifunction Energy Metering IC with Harmonic Monitoring,
 
umožňující provádět harmonckou analýzu v reálném čase. Struktura byla navržena s ohledem na vícefázové soustavy, ve kterých realizuje již zmíněnou kompletní harmonickou analýzu včetně informace o magnitudě a fázi s přesností lepší než 1 % v rámci dynamického rozsahu 2 000 : 1 a to až do 63. harmonické. Nová součástka zároveň jako první v této oblasti „zužitkuje“ chráněnou firemní technologii adaptivního sledování v reálném čase s názvem
 
  • ARTM (Adaptive Real-Time Monitoring),
 
vylučující potřebu zákaznického vývoje jinak komplikovaného systému číslicového zpracování signálů a ještě k tomu sníží požadavky, kladené na použitý mikrokontrolér. Chytré elektroměry, které v současné době zažívají neobvyklý rozmach, se tak mohou brzy stát významným diagnostickým nástrojem rozvodné sítě a zvýšit tak svou přidanou hodnotu.

 

 
 
Technologie adaptivního sledování v reálném čase ARTM automaticky sleduje změny základního kmitočtu, takže eliminujeme jakýkoli vliv frekvenčního driftu na dosahovanou přesnost měření se sedmi A/D převodníky
 
 
„Přítomnost harmonických kmitočtů znamená pro energetické systémy po celém světě rostoucí potíže, protože nadměrné harmonické proudy mohou způsobovat přehřívání výkonových transformátorů a také falešné spouštění ochranných relé“, říká Ronn Kliger, vedoucí skupiny Energy Group při společnosti Analog Devices. „Harmonické znečištění nabývá na svém významu také ve spojení s tím, jak zdroje nebo zátěže, připojované do rozvodné sítě, musí stále více spoléhat na výkonovou elektroniku, generující nebo také spotřebovávající harmonické výkony. ADE7880 proto podporuje systémy chytrých sítí pro přesné monitorování harmonického znečištění, takže lze v rámci technické infrastruktury včetně jejich odběratelů v případě potřeby provádět nápravná opatření.“
 
 

Základní vlastnosti a výhody ADE7880:

  • Pinová kompatibilita s oblíbenou rodinou přesných obvodů ADE78xx, určených pro energetická měření v 3fázových soustavách
  • Technologie adaptivního sledování v reálném čase ARTM automaticky sleduje změny základního kmitočtu, takže eliminujeme jakýkoli vliv frekvenčního driftu na dosahovanou přesnost měření
  • Pro každou harmonickou dostáváme napětí a proud (rms), účiník a také činné, jalové nebo zdánlivé výkony
  • Vypočítá THD+N (Total Harmonic Distortion plus Noise) stejně jako harmonické zkreslení - poměr vůči zákl.
  • Přesnost (činná a jalová energie) lepší než 0,2 % v rámci dynamického rozsahu 5 000 : 1. Přesnosti lepší než 0,1 % pak dosáhneme jen v rámci dynamického rozsahu 1 000 : 1 s kalibrací zesílení
  • Zahrnuje sedm A/D převodníků typu sigma – delta, číslicový integrátor, napěťovou referenci a veškeré metrologické zpracování signálu. Vhodný pro třídu 0,2.
 

Dostupnost a cena:

Obvod ADE7880 lze při odběru 1 000 ks pořídit již za $9.47. Vzorky jsou k dispozici již nyní, sériová výroba započne v listopadu 2011.

Download a odkazy:

Hodnocení článku: