Jste zde

Na slovíčko s Linear Technology

Článek krátce, ale výstižně představuje tři integrované obvody společnosti Linear Technology, vyhrazené superkapacitorům (LTC3112), alternativním zdrojům energie (LTC3105) nebo také monitorování proudu (LT1999).

 

5 V záložní napájení se superkapacitorem (Supercap)

Integrovaný obvod LTC3112 je synchronně snižujícím – zvyšujícím (buck – boost) DC / DC měničem s pevně stanoveným kmitočtem a rozšířenými rozsahy vstupu a také výstupu. Jedinečná, 4spínačová architektura, využívající jedinou indukčnost, se stará o nízkou úroveň rušení včetně bezproblémové činnosti ze vstupních napětí, která se budou těm výstupním buď rovnat nebo také mohou být nad nebo pod jejich úrovní. Se svým vstupním rozsahem od 2,7 V až do 15 V struktura LTC3112 dobře zapadne mezi celou řadu zdrojových aplikací – s jedním článkem nebo také vícečlánkovými bateriemi, záložním kondenzátorem či síťovým adaptérem. Podrobnější informace naleznete na stránkách společnosti Linear Technology zde:

Viz také související články na hw.cz: 3A měnič nejen pro superkapacitory (LTC3113), Nabíječka pro dva superkapacitory (LTC4425) nebo Precizní 20 A zdroje pro bezpečné nabíjení superkapacit či Li-Ion článků (LT3741).

Dálkové bezdrátové čidlo, poháněné z jediného alternativního článku

Označením LTC3105 rozumíme zvyšující DC / DC měnič s vysokou účinností, který si vystačí se vstupním napětím pouhých 200 mV. Spouštěcí napětí 250 mV spolu s integrovaným

  • MPPC (Maximum Power Point Controller)

podporuje přímé propojení s nízkonapěťovými alternativními zdroji energie s vysokou impedancí – fotovoltaickými články, TEG (termoelektrické generátory) či elektrochemickými – palivovými články. Uživatelsky definovatelná velikost MPPC zvyšuje energii, kterou lze získat z jakéhokoli zdroje, na nejvyšší možnou míru. Činnost v rámci režimu Burst Mode spolu s chráněnými postupy, při kterých dochází k samočinnému dostavování špičkového proudu, optimalizuje dosahovanou účinnost celého měniče a také zvlnění výstupního napětí za všech pracovních podmínek. Podrobnější informace naleznete na stránkách společnosti Linear Technology zde:

Viz také článek Jak napájet, máme – li k dispozici pouhých 20 mV?, který jsme na hw.cz věnovali příbuzné struktuře LTC3108. 

Monitor proudu, protékajícího elektromotorem, zapojeným v plném můstku

LT1999 je vysokorychlostní zesilovač, vyhrazený preciznímu snímání proudu a navržený s ohledem na monitorování obousměrných proudů v rámci širokého souhlasného rozsahu. Z hlediska zisku lze přitom volit ze tří variant: 10 V/V, 20 V/V a 50 V/V. Se svou šířkou pásma 2 MHz nebo vstupním rozsahem od -5 V až do 80 V (Common Mode) lze obvod LT1999 vhodně využít během monitorování proudů tekoucích H – můstkem při řízení motoru, spínanými napájecími zdroji, solenoidy či nabíječkou baterií a to od plného nabití až po opačný extrém. Podrobnější informace naleznete na stránkách společnosti Linear Technology zde:

Použitá literatura:

[1] http://cds.linear.com/docs/LT%20Journal/LTJournal_V20N4_Jan11.pdf

Download a odkazy:

Hodnocení článku: