Jste zde

NCV8871: Chráněná flexibilita s osmi vývody

Společnost ON Semiconductor představila nový regulátor se širokým rozsahem vstupního napětí od 3,2 V až do 45 V, určený pro automobilové systémy, což vypovídá nejen o jeho teplotním rozsahu.

Společnost ON Semiconductor představila nový regulátor s nastavitelným výstupem, určený pro automobilové systémy. Integrovaný obvod 

 • NCV8871,
 • Automotive Grade Non-Synchronous Boost Controller,

vystupuje jako struktura se širokým rozsahem vstupního napětí již od 3,2 V až do 45 V, se kterou lze budit vnější MOSFET s kanálem typu N (další současná řešení např. pracují až od 4 V). Minimalizaci výkonové spotřeby umožňuje klidový odběr v režimu spánku o velikosti 3 µA. Nechybí zde ani možnost synchronizace spínacího kmitočtu s několika dostupnými hladinami, typ. 170 kHz a 1 MHz, resp. také 340 kHz. Řízení v režimu špičkového proudu spolu s interní kompenzací strmosti (Slope Compensation) pak zajišťuje stabilitu obvodu v širokém rozsahu napájení z automobilových baterií. Struktura je rovněž chráněna pro případ nadměrných proudových odběrů, kdy s ohledem na zbývající část cyklu vypíná výkonový spínač. Další ochranný mechanismus provází teplotní shutdown s prahovou úrovní na +170 °C a také podpěťový zámek (Undervoltage Lockout) na 3,1 V.

 
 
 
Řízení v režimu špičkového proudu spolu s interní kompenzací strmosti zajišťuje stabilitu obvodu v širokém rozsahu napájení z automobilových baterií, resp. již od 3,2 V
 
 
Regulační obvod NCV8871 podporuje nezbytné možnosti v otázce nastavení včetně dalších různých kmitočtů, dostupných na vyžádání. Dodatečné funkce pak zahrnují různé úrovně při kompenzaci strmosti, body proudového omezení nebo také odlišná napětí budiče hradla, odrážející potřeby rozhraní s celou řadou vnějších MOSFETů. Struktura ON Semiconductor také podporuje různé způsoby konfigurace – topologie, včetně
 
 • Boost,
 • Flyback,
 • SEPIC a
 • multi – fáze.
 
Výstupní výkony se pak mohou v rámci topologie Boost pohybovat od jednotek W až do 200 W. Teplotní namáhání regulátoru NCV8871 (Operating Junction Temperature) zahrnuje -40 °C i +150 °C.
 
 

Základní vlastnosti NCV8871:

 • Řízení v režimu špičkového proudu s interní kompenzací strmosti
 • Referenční napětí 1,2 V ±2 %
 • Provoz s pevným kmitočtem
 • Široký rozsah vstupního napětí od 3,2 V až do 40 VDC, resp. 45 V (odlehčení zátěže)
 • Vstupní podpěťový zámek UVLO (Undervoltage Lockout)
 • Interní Soft−Start
 • Minimální klidová spotřeba v režimu spánku
 • Proudová ochrana (limit) v jednotlivých cyklech
 • Hiccup−Mode Overcurrent Protection (OCP)
 • Hiccup−Mode Short−Circuit Protection (SCP)
 • Teplotní ochrana (Thermal Shutdown, TSD)
 • Provedení Pb−Free
 
 

Dostupnost a cena:

Při odběru 2 500 ks zaplatíme za jedno provedení obvodu NCV8871 v pouzdru SOIC-8 $0.83.

Download a odkazy:

Hodnocení článku: