Jste zde

Osm kanálů pro sledování napětí, proudu i teploty

16vývodový obvod LTC2991 od Linear Technology nabídne monitorování napětí, proudu a také teploty s osmi konfigurovatelnými kanály a číslicovým rozhraním I2C.

Společnost Linear Technology představila integrovaný obvod 

  • LTC2991,
  • Octal I2C Voltage, Current, and Temperature Monitor.
 
Pod označením se ukrývají hardwarové prostředky, např. 14bitový A/D převodník s napěťovou referencí (10 ppm/°C), pro 8kanálové monitorování teploty, napětí a také proudu v 3 V a 5 V systémech s číslicovým rozhraním I2C, kde dosahujeme napěťového rozlišení v řádech pod 1 mV, proud měříme s přesností 1 % a teplotu pak s přesností na ±0,7 °C, budeme – li uvažovat externí čidla, příp. ±1 °C pro měření interní. Osm napěťových vstupů typu single – ended lze velmi dobře nakonfigurovat s ohledem na konkrétně vyžadovaná měření i jejich kombinace a stále tak jednoduše řešit souběžné monitorování teploty, napětí či proudu, aniž přitom budeme činit kompromisy ve věci přesnosti kteréhokoli parametru.
 
 
 
LTC2991, to je 8kanálové monitorování teploty, napětí a také proudu v 3 V a 5 V systémech s číslicovým rozhraním I2C; bohatou nabídku typických aplikací nalezneme v datasheetu
 
 
Integrovaný obvod LTC2991 svým provedením nahrává celé řadě aplikací, mezi něž řadíme např. monitorování napájecího napětí nebo vzdálené měření teploty s diodovými čidly, zejména pak v průmyslových či výpočetních systémech, ve kterých hraje řízení teploty stěžejní úlohu při maximalizaci dosahovaných výkonů. Provádíme – li pak rozdílová měření napětí na diodě či tranzistoru s cílem určit teplotu, umožní nám struktura „vyrušit“ chybu, způsobenou sériovým odporem čidla, zatímco limituje parametr TNOISE na 0,07 °RMS ([C] nebo [K]).
 
 
Pod rozlišení 0,06 °C se v případě obvodu LTC2991 „podepisuje“ 14bitový A/D převodník typu ΔΣ. Počet vnějších součástek a také velikost zastavěné plochy zase minimalizuje interní napěťová reference (10 ppm/°C). K řízení topných těles či ventilátorů, příp. k aktivaci výstrahy, slouží výstup PWM. Sériové rozhraní I2C umožňuje snadnou konfiguraci včetně vyčítání řídicích, stavových nebo také datových registrů polovodičové struktury, přičemž v rychlém režimu (Fast Mode) I2C podporuje rychlost až 400 kbit/s. LTC2991 dostaneme v 16vývodovém pouzdru typu MSOP.
 
 

Porovnání a základní vlastnosti LTC2991:

 

Dostupnost a cena:

LTC2991 lze při odběru 1 000 ks pořídit již za $4.50.

Download a odkazy:

Hodnocení článku: