Jste zde

ST zvyšuje spolehlivost a také účinnost osvětlení s LED

Integrovaný obvod HVLED805 dokazuje, že účinnost včetně spolehlivosti moderního svítidla není pouze a jen o LED, ale také o vhodné topologii, zde konkrétně s regulací přímo na primární straně a bez poněkud problematického optočlenu.

První z nové rodiny budičů LED lamp, napájených ze sítě, společnosti STMicroelectronics, umožní výrobu spolehlivějšího a také účinnějšího osvětlení s LED, založeného na proudové regulaci primární strany. Na trhu se světly se očekává, že do roku 2020, nebo ještě dříve, bude jeho 80 % patřit právě technologii LED, včetně takto moderněji vybavených žárovek. Regulace, zapracovaná přímo na primární straně –

  • PSR, Primary-Side Regulation,

v tomto případě znamená celou řadu výhod – od menšího počtu součástek přes jednodušší návrh až po menší zastavěnou plochu, vyhrazenou řídicím strukturám pro LED. Nové obvody

  • HVLED805,
  • Off-line LED driver with primary-sensing,

využívají 800 V, lavinově odolný MOSFET, založený na speciálním procesu integrace z dílny ST s nálepkou „vysokonapěťový“, který tak může ve srovnání s ostatními prvky s menším napěťovým rozsahem dosáhnout větší spolehlivosti. Přivedeme – li pak na takovou žárovku střídavé síťové napětí, umožní vestavěná, vysokonapěťová spouštěcí struktura spolehlivý start celého svítidla včetně zredukování tlumicí sítě.

 

Regulace na primární straně udržuje konstantní proud LED, který je nezbytný k zajištění stabilního světelného výstupu, aniž přitom budeme vyžadovat součástky pro snímání proudu spolu s nějakým optočlenem tak, jak to známe z tradiční regulační smyčky strany sekundární. Vyřadíme – li takové dodatečné součástky ze hry, snížíme cenu včetně rozměrů budicích systémů s LED, ušetříme si ztráty z titulu snímání velikosti protékajícího proudu a ještě k tomu povýšíme celkovou účinnost. Díky PSR (Primary-Side Regulation) může obvod HVLED805 (SO16N) zaručit regulaci proudu LED s 5 % přesností. Za zvýšenou mírou spolehlivosti rovněž stojí vyloučení optočlenu sekundární strany, jehož postupná degradace může výrazně zkracovat střední dobu do poruchy. Vysoce účinný kvazirezonanční provozní režim (quasi-resonant, QR) dále zvyšuje energetické úspory osvětlení s LED včetně drastického snižování požadavků na EMI filtry, což se opět příznivě odráží v rozměrech koncového řešení a tudíž i jeho ceně.

Základní vlastnosti HVLED805:

  • 800 V spínač – MOSFET
  • Regulace proudu s přesností 5 %
  • QR řešení
  • Vysokonapěťová spouštěcí struktura
  • Management, hlídající rozpojení nebo zkrat řetězce LED
  • Automaticky řešené napájení
  • Dopředná vazba (vstupní napětí) s ohledem na udržení neměnného proudu, nezávisle na síti

Cena a dostupnost:

Při odběru 10 000 ks vychází obvod HVLED805 na $0.70.

Download a odkazy:

 

Hodnocení článku: