Jste zde

Nový i.MX RT Crossover MCU integruje TSN switch

Crossover MCU NXP i.MX RT1180 řeší multiprotokolovou průmyslovou IoT komunikaci pro podporu real-time Ethernetu v systémech průmyslu 4.0.

Konstrukce hybridních čipů, které spojují různá senzorová a síťová rozhraní s výpočetní jednotkou je trendem posledních let. Kromě zjednodušení konstrukce se dosahuje vyšší spolehlivosti díky tomu, že komunikační stack pracuje mezi bloky čipu a vývojář už nemá možnost, jak jej zkazit svým vývojem. Příkladem může být zdánlivě nesourodé spojení mikrokontroléru s integrovaným gigabitovým přepínačem pro time-sensitive networking (TSN). Nový crossover MCU i.MX RT1180 podporuje více komunikačních protokolů, čímž překlenuje mezeru mezi stávající průmyslovými systémy a řešeními pro Průmysl 4.0. Je to také první crossover MCU, který obsahuje zabezpečenou enklávu EdgeLock, předkonfigurovaný, samostatně spravovaný a autonomní bezpečnostní subsystém, který usnadňuje implementaci bezpečnostní inteligence pro průmyslové aplikace IoT.

Díky pouzdření 10 x 10 mm BGA patří i.MX RT1180 mezi nejmenší čipy, řešící real-time průmyslové sítě. Díky tomu usnadňuje integraci průmyslových aplikací, včetně správy I/O. , řízení motorů, kompaktní řízení pohybu nebo aplikačních bran. Kromě toho může i.MX RT1180 sloužit jako síťový subsystém, který poskytuje veškerou požadovanou průmyslovou síťovou konektivitu k hostitelskému procesoru prostřednictvím škálovatelné konektivity až k bezproblémové gigabitové komunikaci s hostitelem bez integrovaného PHY pro další úsporu energie a nákladů. i.MX RT1180 je také vhodný pro aplikace konektivity v automobilech, které stále více spoléhají na podporu Ethernet TSN pro vysokou šířku pásma a řídicí data v reálném čase.

Vysoce výkonný i.MX RT1180, který může pracovat v rozšířeném průmyslovém teplotním rozsahu (-40⁰C až 125⁰C), je vybaven dvoujádrovou architekturou, včetně 800 MHz Arm Cortex  -M7 a Cortex-M33 pro flexibilitu návrhu. Energetická účinnost počítá s odběrem od  od 250 mW, integrované PMIC zařízení pomáhá umožnit vysoký stupeň energetické účinnosti, který je kritický pro mnoho průmyslových aplikací, a také snížit složitost desky a náklady. S porty až 5 Gb podporuje i.MX RT1180 nejnovější standardy TSN a také několik průmyslových síťových protokolů v reálném čase, včetně EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP, CC-Link IE nebo HSR, mezi jinými. i.MX RT1180 je také navržen tak, aby pomohl OEM výrobcům usnadnit shodu zařízení s ISA/IEC 62443-4-1, -4-2.

NXP.com/iMXRT1180 .

Hodnocení článku: