Jste zde

Optimální řešení pro odolný CAN, CAN FD a DeviceNet

LTM2889 je galvanicky oddělený CAN (controller area network) a CAN FD (flexible data rate) přijímač/vysílač na mikromodulu. Přerušuje potenciálně nebezpečné zemní smyčky a umožňuje spolehlivou komunikaci přes sběrnici CAN i v náročných podmínkách.

V praxi se potenciál "země" v jednotlivých uzlech CAN sběrnice značně liší, výsledkem čehož může být přerušení komunikace nebo zničení přijímače/vysílače. LTM2889 odděluje "země" pomocí induktivně vázaného přijímače/vysílače CAN.

LTM2889 poskytuje galvanickou izolaci, odolnou vůči 2500V RMS, ochranu proti poruše na vývodech připojených na sběrnici CAN ± 60V, odolnost vůči rychlým změnám souhlasného napětí vyšší než 30kV/µs a odolnost vůči ESD ± 25kV HBM (Human Body Model). Navíc poskytuje rozšířený rozsah pro souhlasné napětí (common mode voltage) na sběrnici ± 36V, což umožňuje provoz v prostředích s vysokou úrovní souhlasného napětí, způsobenou rušením nebo rozdíly potenciálů "země" mezi jednotlivými uzly na izolované straně CAN sběrnice.

Standard CAN FD překonává omezení přenosové rychlosti 1 Mbit/s a 8 bajtů dat v jedné zprávě standardu CAN. Přenosová rychlost se může zvýšit na 2Mbit/s pro normální provoz a 5Mbit/s pro provoz bod-bod a množství dat v jedné zprávě na 64 bajtů. LTM2889 pracuje v rozsahu přenosových rychlostí 22kbit/s až 4Mbit/s s nastavitelnou rychlostí přeběhu (slew rate) pro snížení vyzařování (EMI) při nízkých přenosových rychlostech.

LTM2889 má integrovaný DC/DC měnič s nízkým vyzařováním, který napájí izolovaný přijímač/vysílač a poskytuje max. 0,75W pro napájení komponent CAN sběrnice. Při přechodu do vypnutého módu přejdou vývody, připojené na CAN sběrnici z výstupu RX do stavu vysoké impedance a odběr se sníží na méně než 1 μA. Při přechodu do normálního módu zůstávají vývody ve stavu vysoké impedance až do okamžiku, kdy výstupní napětí DC/DC měniče dosáhne definované úrovně. Toto chování zaručuje, že se na CAN sběrnici neobjeví žádné rušivé impulsy.

LTM2889 nevyžaduje žádné externí komponenty a je dostupný v komerčním, průmyslovém a automobilovém rozsahu teplot v BGA pouzdře 15 x 11,25mm x 3,42mm.

Více informací Vám poskytne dokumentace LTM2889. Pro další informace ohledně výrobků Linear Technology si prosím prohlédněte naše Linear Technology stránky, nebo nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.cz.

Vlastnosti :

 1. Izolovaný přijímač/vysílač CAN FD, 4Mbit/s
 2. Izolace 2500VRMS/ 1 minuta, dle standardu UL1577
 3. Izolovaný 5V DC/DC měnič (nastavitelný na 3,3V)
 4. Napájecí napětí 3,3V nebo 5V
 5. Nevyžaduje žádné externí komponenty
 6. Vysoká odolnost vůči poruchám na sběrnici: ±60V
 7. Nízký odběr proudu ve vypnutém stavu: <1µA typicky
 8. odolnost vůči rychlým změnám souhlasného napětí: 30kV/µs
 9. Odolnost vůči ESD: ±25kV HBM CANH, CANL, SPLIT vůči GND2 a VCC2; ±10kV přes izolační bariéru
 10. Nastavitelná rychlost přeběhu s aktivní symetrií
 11. Vývody Control a SPLIT pro nízké elektromagnetické vyzařování
 12. V souladu se standardem ISO 11898-2 a CAN FD
 13. Ideální pasivní chování na CAN sběrnici ve stavu bez napájení
 14. Ohraničení maximální doby dominantního stavu na sběrnici
 15. Rozsah pracovních teplot okolí –40°C až 125°C
 16. BGA pouzdro 15 x 11,25mm x 3,42mm
 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.