Jste zde

Ozon - chrání i škodí

Přízemní ozon může poškodit naše zdraví, ale může také účinně deaktivovat virus SARS-CoV-2. Je to prostě dobrý sluha, ale zlý pán.

Ozon a zdraví: Zdroje přízemního ozonu

Přízemní ozon vzniká chemickými reakcemi mezi oxidy dusíku (NOx) a těkavými organickými sloučeninami (VOC) za přítomnosti slunečního záření. NOx a VOC jsou emitovány do atmosféry automobily, elektrárnami, průmyslovými kotli, rafineriemi, chemickými závody a podobnými zdroji. Ozon také produkují zařízení, která používají vysoké napětí, jako například laserové tiskárny a kopírky nebo zařízeních, v nichž dochází ke vzniku elektrického oblouku, jako například v komutátorových elektrických motorech.

Směrnice EU o kvalitě okolního ovzduší 2008/50/ES definuje, že se nesmí překročit osmihodinový klouzavý průměr 120 μg/m3 (60 ppb, 0,06 ppm) déle než 25 dní v kalendářním roce. 
Podle Confirmation of the novel coronavirus (SARS-CoV-2) inactivation effect of low-concentration ozone generated by Maxell's ozone anti-bacterial deodorizer 0,05ppm (50ppb) ozonu deaktivovalo více než 99.9% viru za 12 hodin.

Podle Murata Ionissimo Ionizer Module proven effective to inactivate Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) 0,1ppm (100ppb) ozonu deaktivovalo více než 99.9% viru za 2 hodiny.

Moduly a senzory ozonu společnosti Nissha FIS

Společnost Nissha FIS nabízí 2 moduly, A1320301-SP61 se senzorem SP-61 a A1320301-SP361 se senzorem SP3-61-00 a samotný senzor SP3-61-00.

Oba moduly mají stejné parametry, jejich hlavní vlastnosti jsou:

  • Jsou navrženy pro trvalý provoz, očekávaná životnost je 2 roky.
  • Alarm výstup se sepne při 80ppb.
  • Detekční rozsah: 0 až 250ppb
  • Výstup: napětí 0 až 5V nebo 0 až 1V. 
  • Před prvním použitím, nebo pokud byl modul vypnut déle než 1 týden je třeba nechat jej zapnutý minimálně 4 hodiny. 
  • Pokud byl modul vypnut kratší dobu než 1 týden, po 3 minutách je připraven k provozu.

Na požádání jsou k dispozici přizpůsobené moduly s detekčním rozsahem 0 až 1 000 ppb (1 ppm).

Pokud potřebujete další informace o produktech Nisha FIS, kontaktujte SOS electronic  na adrese nisshafis@soselectronic.com, rádi vám pomůžou.

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.