Jste zde

Potřebuje IoT internet?

IoT Hub Farnellu poskytuje odpověď na tuto otázku i na mnoho dalších, včetně metod, jak efektivně navrhovat zařízení. Návštěva hubu stojí určitě za to, kromě zdrojů od Farnellu a řady výrobců přináší i originální komiks, ve kterém se najde každý vývojář..

Samostatnou sekci webu, věnovanou IoT, lze najít u řady výrobců i distributorů součástek. V řadě případů se ale jedná jen o produktový katalog. U výrobců je charakteristický přístup „Zde máte modul, doporučený návrh zdroje, alternativní a rozšiřující čipy…a když cokoli změníte, nebude to fungovat. “ Proto je dobré vědět o zdrojích informací, které tento model překračují. A Farnell IoT Hub (v české verzi Centrum Internetu věcí) mezi ně určitě patří.
V minulém roce v IoT Hubu přibyl například kalkulátor spotřeby pro bateriové aplikace i řada článků o bezpečnosti, chytrých továrnách, umělé inteligenci, senzorice i RF řešeních. Obsah rozvíjí i články a studie, převzaté přímo od velkých výrobců. Farnell přichází i s vlastním obsahem, který přesně vykrývá oblasti, které jednotlivým výrobcům chybí. Jak efektivně navrhovat zařízení nebo jak spustit IoT projekt. To vše bez „povinných“ součástek nebo modulů. Volba technologie je jasně až v druhé linii, na prvním místě je aplikace.
Řada různých případových studií, výběr technologií, produktů i nástrojů pro vývoj ukazuje, kde může distributor nabídnout lepší pohled než jediný výrobce. Farnellu se přitom podařilo překročit pomyslnou hranici, kdy výraz IoT pokrýval pouze problematiku LPWAN sítí. Nejnovější zdroje, které IoT Hub nabízí, se věnují například:

Za zmínku stojí komiksový animovaný průvodce, který ukazuje typický scénář vývoje, různá stádia projektu i to, jakou úlohu v něm může sehrát Farnell www.farnell.com/uk/make-your-idea-come-to-life/

Hodnocení článku: