Jste zde

Příručky popisují standardy pro vnitřní a veřejné LED osvětlení

Projekt Premiumlight Pro proto pro obce, města i veřejné instituce připravil sadu nástrojů, které umožňují sledovat kvalitu osvětlení a zároveň dbát na vysokou účinnost osvětlovacích soustav. Stejné materiály jsou proto klíčové i pro dodavatele a vývojáře svítidel.

Řada obcí v ČR modernizuje svoje veřejné osvětlení a vnitřní osvětlení v budovách ve správě obce. Pohnutkou jsou úspory nákladů na energii, zvýšení komfortu či nutná celková rekonstrukce. V mnoha případech je nicméně nové osvětlení méně kvalitní či se sníženou životností. Mezi nejčastější chyby patří např. nevhodně zvolený barevný tón veřejného osvětlení (příliš namodralý tón není vhodný do rezidenčních zón), nedostatečná rovnoměrnost osvětlení, oslnění projíždějících řidičů nebo svítidla s nekvalitními předřadníky, které přestávají fungovat již po několika letech provozu. V budovách se velmi často vyskytuje problém zvýšeného oslnění od nových LED svítidel, poblikávání nových LED a také svítidla s nedostatečnou dobou života. Jeden z obvyklých problémů je také nedostatečná úroveň osvětlení a nízká účinnost nového osvětlení. Použitím nástrojů projektu Premiumlight Pro lze tyto nedostatky téměř ve všech případech eliminovat.

Mezi nabízené nástroje patří především detailní příručky pro vnitřní i veřejné osvětlení a sada kritérií, které lze ve výběrových řízeních převzít nebo se jimi inspirovat. Mezi další důležité nástroje patří školicí moduly nebo databáze účinných svítidel.

Ve správě obce existuje několik druhů osvětlení, na které lze aplikovat nástroje projektu Premiumlight Pro. Jedná se zejména o:

 • veřejné osvětlení – specifický druh osvětlení zajišťující komfort a bezpečnost v nočních hodinách ve veřejných prostorech obce,
 • vnitřní osvětlení v budovách ve správě obce či obcí zřízených institucích:
  • školy a školky,
  • zdravotnická zařízení,
  • knihovny,
  • veřejné úřady,
  • muzea a galerie,
  • divadla a kulturní sály,
  • kavárny, jídelny apod.

Projekt Premiumlight Pro nabízí následující nástroje (všechny jsou zcela zdarma):

 • Směrnice pro veřejné osvětlení – příručka vysvětlující všechny důležité aspekty moderního veřejného osvětlení včetně jednotlivých parametrů, pojmů, řízení osvětlení i návrhu
 • Kritéria pro výběr veřejného osvětlení – doporučená kritéria pro výběr kvalitního a úsporného veřejného osvětlení 
 • Směrnice pro vnitřní osvětlení ve veřejném sektoru – příručka vysvětlující důležité parametry osvětlení v budovách, informace o energetické náročnosti, řízení a výběr dobrých praxí a návrhů 
 • Kritéria pro výběr vnitřního osvětlení ve veřejném sektoru – doporučená kritéria pro výběr kvalitního a úsporného vnitřního osvětlení 
 •  Databáze účinných a kvalitních svítidel – na projektovém webu naleznete databázi účinných a kvalitních svítidel do interiérů s možností vyhledávání
 • Vzdělávací moduly – prezentace pro projektanty i správce osvětlení  zaměřené na základy i novinky v osvětlení

Projekt Premiumlight Pro je neziskový nekomerční evropský projekt podpořený z programu Horizont 2020. Projektu se účastní 9 partnerů z Itálie, Rakouska, Dánska, Německa, Portugalska, Polska, Velké Británie, Španělska a České republiky. Národní koordinátor za Českou republiku je SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

www.premiumlight.cz

Hodnocení článku: 

Komentáře

Nepřehánějí to už někdy trochu? Některé standardy jsou potřebné a určitě smysluplné, protože LED osvětlení má svá specifika, se kterými je třeba počítat. Ale některé jiné požadavky mi přijdou přestřelené. Aby se za chvíli nestalo, že budu muset sundat z domu vánoční LED osvětlení , protože jedna dioda bude svítit jiným směrem, než by si někdo představoval.